Program do kosztorysowania robót budowlanych KOBRA Optima

uwzględnia zmiany wynikające z nowych rozporządzeń, m.in:
– z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
– z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Program do kosztorysowania KOBRA Optima występuje w następujących wersjach:
Kobra Optima MAX (z pełną bazą katalogową KNR – 320 katalogów)
Kobra Optima STANDARD (100 katalogów KNR)w wersji
Kobra Optima BRANŻOWY (do 10 katalogów KNR wybranych przez użytkownika)

Program do kosztorysowania KOBRA to obecnie z pewnością jeden z najlepszych i najbardziej profesjonalnych programów, który jest ceniony przez wielu kosztorysantów. Oprogramowanie KOBRA Optima zawiera wszelkie zmiany prawne, oraz najnowsze rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii, dzięki czemu kosztorys zawsze będzie wykonany w profesjonalny i rzetelny sposób, co jest niezwykle istotne przy przygotowywaniu dokumentów inwestycyjnych.

Program do kosztorysowania robót budowlanych KOBRA Optima

uwzględnia zmiany wynikające z nowych rozporządzeń, m.in:
– z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
– z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Program do kosztorysowania KOBRA Optima występuje w następujących wersjach:
Kobra Optima MAX (z pełną bazą katalogową KNR – 320 katalogów)
Kobra Optima STANDARD (100 katalogów KNR)w wersji
Kobra Optima BRANŻOWY (do 10 katalogów KNR wybranych przez użytkownika)

Program do kosztorysowania KOBRA to obecnie z pewnością jeden z najlepszych i najbardziej profesjonalnych programów, który jest ceniony przez wielu kosztorysantów. Oprogramowanie KOBRA Optima zawiera wszelkie zmiany prawne, oraz najnowsze rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii, dzięki czemu kosztorys zawsze będzie wykonany w profesjonalny i rzetelny sposób, co jest niezwykle istotne przy przygotowywaniu dokumentów inwestycyjnych.