Precyzyjny pomiar wilgotności i temperatury powierza

Pomiar temperatury i wilgotności względnej

W celu oceny szkód spowodowanych przez nadmierną wilgoć w materiałach budowlanych lub elementach budynku nie wystarcza najczęściej jedynie określenie zawartości wilgoci w samym materiale budowlanym. Decydujących dodatkowych informacji do ogólnej oceny może dostarczyć natomiast temperatura powierzchni elementów budynku, temperatura powietrza i wilgotność powietrza, ponieważ materiał budowlany i otaczający klimat zawsze oddziałują na siebie nawzajem. Otrzymując te wszystkie wartości w wyniku pomiarów jesteśmy też w stanie określić temperaturę punktu rosy, na która zawsze należy zwracać szczególną uwagę. Wykorzystując termohigrometry firmy Gann zawsze możliwy jest szybki pomiar temperatury i wilgotności [wilgotność bezwzględna, wilgotność względna] z jednoczesnym wyliczeniem punktu rosy.

Podstawy pomiaru temperatury i wilgotności względnej

W otaczającym powietrzu zawsze znajduje się pewna ilość gazowej pary wodnej, która nie jest widoczna gołym okiem. W zależności od temperatury, powietrze jest w stanie wchłonąć określoną ilość wody. Im cieplejsze powietrze, tym więcej wody może wchłonąć. Jeśli maksymalna możliwa ilość wody w danej temperaturze zostanie przekroczona przez obniżenie temperatury, woda jest wydalana w postaci małych kropelek i jest widoczna dla ludzkiego oka w postaci mgły. Stężenie pary wodnej w powietrzu jest wskazywane przez wilgotność bezwzględną. Opisuje ona stosunek zawartości wody do objętości powietrza i jest podawana w g/m³ [gramach wody na metr sześcienny powietrza]. Analogiczna do pojęcia wilgotności bezwzględnej jest wilgotność względna [r.H.: relative humidity]. Jest ona wyrażana w %. Przy ciągłym ochładzaniu wilgotność względna wzrasta w tym samym czasie, aż powietrze zostanie ostatecznie nasycone do 100%. Temperatura, w której osiągany jest stan nasycenia to temperatura punktu rosy. Z reguły punkt rosy jest określany za pomocą obliczeń, na przykład automatycznie w miernikach Gann.

Zasady pomiaru temperatury i wilgotności względnej

Pomiar temperatury odbywa się za pomocą tak zwanego czujnika NTC [Negative Temperature Coefficient], który zmienia swoją rezystancję elektryczną w zależności od temperatury. Równolegle do pomiaru temperatury za pomocą kondensatora określana jest wilgotność powietrza. Kondensator jest wrażliwy na wilgotność i składa się z dwóch płaskich elektrod, pomiędzy którymi znajduje się izolująca elektrycznie, higroskopijna warstwa tworzywa sztucznego [dielektryk]. Dielektryk ma właściwości absorbcji wody zawartej w powietrzu. Wraz ze wzrostem wilgotności powietrza wzrasta zatem pojemność wrażliwego na wilgoć kondensatora.

Mierniki do pomiaru wilgotności i temperatury powietrza

Precyzyjny pomiar wilgotności i temperatury powietrza. Pomiar wilgotności materiałów poprzez krzywe sorpcyjne. Pomiar temperatury materiałów.

BL Compact TF3

miernik samodzielny + wymienne czujniki

Gann Hydromette BL Compact TF-IR 2 #30012072 profesjonalny termohigrometr, termo higrometr i pirometr, który umożliwia pomiar temperatury powierzchni.

BL Compact TF-IR 2

miernik samodzielny + wymienne czujniki

Gann Hydromette BL Compact RH-T Flex 350 #30012046

BL RH-T 250/350

miernik samodzielny

Gann Hydromette BL Compact RH-T 320 #30012041

BL RH-T 165/320

miernik samodzielny

Gann Hydromette BL Uni 11 #30011440

BL Uni 11

pomiar dielektryczny, przez elektrody

Metody pomiaru parametrów klimatycznych: