Wykorzystanie termowizji w budownictwie

Zastosowanie kamer termowizyjnych do oceny stanu izolacji i zawilgocenia budynku

Typowe zastosowania kamery termowizyjnej w budownictwie

Wykorzystanie termowizji w budownictwie

Straty cieplne budynku i wzrost cen energii powodują w obecnych czasach konieczność przeprowadzenia audytu termowizyjnego w celu oceny utraty ciepła, oraz identyfikacji miejsc największych strat. Jest to o tyle ważne, że według szacunków w 40 letnim okresie eksploatacji budynku tylko 7% energii jest zużywane na jego wybudowanie, a 93% na jego funkcjonowanie. Wykorzystanie termowizji i badanie termowizyjne pozwalają na bezinwazyjną, szybką i precyzyjną ocenę stanu izolacji cieplnej.

Badanie termowizyjne budynków najlepiej przeprowadza się w zimnych porach roku i można je zrealizować zarówno od wewnątrz, jaki i od zewnątrz badanego obiektu. Pomiary termowizyjne od zewnątrz mogą być przeprowadzone dość szybko dla całego budynku i wskazać miejsca zagrożone utratą ciepła, mostki cieplne, braki lub ubytki w izolacji cieplnej budynku. Jednak około 95% badań termowizyjnych wykonuje się od wewnątrz budynków, które są bardziej pracochłonne, ale z drugiej strony bardziej precyzyjne. Wykorzystanie termowizji w budownictwie umożliwia przeskanowanie wszystkich zewnętrznych ścian wszystkich pomieszczeń i identyfikację punktów straty ciepła, oraz oszacowanie wielkości tych strat.

Termowizyjna analiza skorupy budynku

Dzięki wysokiej rozdzielczości zdjęć termowizyjnych możliwa jest nie tylko identyfikacja miejsc strat cieplnych budynku, lecz również wyszukanie miejsc, które zostały źle zaprojektowane lub błędnie niestarannie wykonane podczas budowy. Wykorzystanie termowizji może również ujawnić zastosowanie różnych materiałów, pozorne oszczędności lub nieuczciwe wykonawstwo obiektu. Tego typu problemy z uwagi na prace zanikające nie są możliwe do stwierdzenie w inny sposób niż niszczące prace odkrywkowe.

Termowizja przyziemia i fundamentów

Zdarza się, że wewnątrz pomieszczeń występuje zimna posadzka, pojawia się na ścianach zawilgocenie i zagrzybienie. Tego typu przypadki często dotyczą części budynku od strony wschodniej i północnej. Termowizja odkrywa przyczynę tego zjawiska ujawniając brak lub niedostateczne ocieplenie ścian fundamentowych, które jest powodem znaczących strat ciepła.

Fotric kamery termowizyjne do diagnostyki

Kamery termowizyjne Fotric ułatwiają badania termowizyjne budynków. Dla termowizji wykonywanej z zewnątrz mogą być wykorzystane kamery z autofokusem z większymi rozdzielczościami termicznymi i wyposażone w obiektywy węższe tzw. teleobiektywy. Takie kamery umożliwiają szybką termowizję całego budynku z większej odległości. Do termowizji wewnątrz budynków można zastosować bardziej ekonomiczne kamery Fotric z obiektywami manualnymi, które pokazują szczegółowe zdjęcia termowizyjne z bliższej odległości od obiektu. Dla profesjonalistów polecane są wyższe modele kamer z automatyczną ogniskową z serii Fotric 340, które można kupić z kilkoma dodatkowymi obiektywami do wykonywania profesjonalnej wysokojakościowej termowizji dowolnego obiektu z wewnątrz lub z zewnątrz.

Badanie termoizolacyjności i szczelności okien

Wielkość strat ciepła budynku zależy nie tylko od niedostatecznej izolacyjności ścian i fundamentów, ale w dużej mierze od ilości, jakości i fachowości montażu drzwi  i okien. Często właśnie przez okna i drzwi utrata ciepła budynku jest większa, niż przez ściany lub dach. Na wielkość strat ciepła przez okna mają wpływ następujące czynniki: konstrukcja okna, jakość wykonania okna i materiałów użytych do ich produkcji, ale przede wszystkim jakość zamontowania okna w przegrodach.

Utrata ciepła przez drzwi jest czymś naturalnym, gdyż drzwi są zawsze zdecydowanie węższą przegrodą niż ściana zewnętrzna i trudno je dobrze zaizolować. Zaleca się jednak zwracać uwagę na poprawność ich osadzenia, właściwości metalowej ramy drzwi, a także stan i jakość zastosowanych uszczelek.

Termowizyjna kontrola jakości

Bezinwazyjne badania termowizyjne bardzo pomagają w znajdowaniu błędów i niedbałości wykonawczych, czego konsekwencją są straty ciepła, zawilgocenie i nieszczelności. Weryfikacja jakościowa wykonanych prac budowlanych i instalacyjnych jest kosztowna, czasochłonna i najczęściej wymaga ingerencji w budynek lub odkrywki

Odpowiedzią na takie problemy jest właśnie termowizyjna kontrola jakości wykonania prac budowlanych, która powinna być ostatnim czynnym etapem realizacji całego procesu budowlanego tj. po zakończeniu prac przez wszystkich wykonawców.

Wykorzystanie termowizji w budownictwie jest nieograniczone

Termowizja budynków pozwala na ograniczenie kosztów ich eksploatacji poprzez wykrywanie i naprawę wad. Wady te nie są widoczne gołym okiem, ale kamera termowizyjna wykryje miejsca, które odbiegają od normy. Wszystkie wady ukryte, braki w izolacji, źle wykonane elementy elewacji są powodem podwyższonej energochłonności i powadzą do wzrostów kosztów ogrzewania. Zdjęcia termowizyjne są też cennym źródłem informacji o samym budynku, szczególnie dla obiektów starszych, dla których brak jest szczegółowych dokumentacji lub w międzyczasie wykonano nieudokumentowane prace modernizacyjne. Poniżej kilkanaście prac diagnostycznych obrazujących stan i ocenę elementów związanych z budownictwem:

 • ocena stanu izolacji termicznej budynku i lokalizowanie miejsc nieszczelności
 • dokumentowanie prac izolacyjnych, uszkodzeń i napraw
 •  ocena szczelności stolarki budowlanej i wykrywanie miejsc strat ciepła
 • ocena instalacji kominowych i zawilgoceń dachu
 • okresowe ogólne przeglądy techniczne nieruchomości
 • diagnostyka przeciążeń instalacji elektrycznych
 • wykrywanie mostków termicznych i infiltracji zimnego powietrza
 • wykrywanie wad materiałów budowlanych
 • analiza stanu technicznego budynku przed i po termomodernizacji
 • wykrywanie usterek instalacji elektrycznych
 • badania instalacji grzewczych, kotłowni i węzłów cieplnych pod kątem strat cieplnych
 •  lokalizowanie przebiegu i usterek ogrzewania podłogowego
 • wykrywanie nieszczelności oraz wad instalacji wodnych w podłogach i ścianach
 • lokalizacja przebiegu instalacji wodnych zakrytych wbudowanych w przegrody
 • wykrywanie i lokalizowanie zawilgoceń i wycieków w przegrodach
 • wskazywanie miejsc zagrożonych przekroczeniem punktu rosy i pojawieniem się zagrzybienia
 • diagnostyka systemów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i wymienników ciepła

Zamówienia i zapytania:

Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem produktu lub dodatkową informacją prosimy o wybór opcji poniżej i przesłanie do nas maila z podaniem konkretnego produktu lub problemu do rozwiązania, oraz informacji kontaktowych:

W przypadkach bardzo pilnych jesteśmy zawsze dostępni telefonicznie.
Kamery Fotric - termowizja w przemyśle

Więcej informacji o wykorzystaniu termowizji w budownictwie i przemyśle:

Kamery z obiektywem stałym
Kamery z obiektywem manualnym
Kamery z obiektywem automatycznym
Ultradźwiękowa kamera akustyczna