Ultradźwiękowa kamera akustyczna Fotric do utrzymania ruchu

Kamery akustyczne do diagnostyki maszyn i urządzeń w przemyśle

Diagnostyka akustyczna to sprawdzone rozwiązania dla różnych branż

Ultradźwiękowa kamera Fotric TD3-LD

Przemysłowa ultradźwiękowa kamera akustyczna FOTRIC TD3-LD jest przeznaczona do szybkiego wykrywania wycieków gazu, wyładowań niezupełnych i drgań mechanicznych w warunkach przemysłowych. Dzięki lekkiej, ergonomicznej, ręcznej konstrukcji nie wymaga szkolenia i zapewni prostotę obsługi.

Wyposażona jest w 96 wbudowanych mikrofonów cyfrowych MEMS. W czasie diagnostyki kamera akustyczna dostarcza precyzyjnych informacji ultradźwiękowych nawet w hałaśliwym otoczeniu. Nakładanie obrazów akustycznych w czasie rzeczywistym na widoczne obrazy cyfrowe umożliwia precyzyjną identyfikację źródła defektu. Dzięki wykorzystaniu w diagnostyce kamery akustycznej Fotric zmniejsza się ilość odpadów, poprawia się wydajność i zwiększa się bezpieczeństwo produkcji.

Prezentacja kamery akustycznej Fotric TD-3 LD

FOTRIC TD3-LD to prosta i praktyczna ultradźwiękowa kamera akustyczna wykorzystywana głównie do wykrywania wycieków gazu pod ciśnieniem w zakładach przemysłowych. Kolejną aplikacją jest wykrywanie częściowych wyładowań z urządzeń elektrycznych i wibracji mechanicznych z urządzeń przemysłowych, a także innych anomalii. Konstrukcja kamery jest zgodna ze standardami ergonomii, kamera jest lekka, obsługa jest prosta i przyjazna dla użytkownika. Obsługa kamery nie wymaga żadnego szkolenia! Jest to nieocenione narzędzie dla inżynierów utrzymania ruchu np. do szybkiego wskazywania źródeł wycieków gazu lub sprężonego powietrza.

Kamera akustyczna do detekcji wycieku gazu i sprężonego powietrza

Wycieki gazu stanowią powszechne wyzwanie dla służ serwisowych odpowiedzialnych za utrzymanie ruchu w różnych zakładach przemysłowych. Czasami dzięki zastosowaniu diagnostyki kamerami akustycznymi uda się uniknąć dużych i kosztownych awarii, jak wycieki sprężonego gazu, gazów łatwopalnych, toksycznych i żrących. Nawet wycieki z instalacji sprężonego powietrza prowadzą do znacznych strat energii i mogą powodować przestoje w funkcjonowaniu maszyn. Powodowane awariami wyłączenia całych linii produkcyjnych zwiększają koszty produkcji. Wycieki substancji łatwopalnych lub toksycznych gazów stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia ludzkiego i potencjalnie mogą doprowadzić do pożarów powodując negatywny wpływ na środowisko. Ultradźwiękowa akustyczna kamera FOTRIC może pomóc w skutecznym, intuicyjnym i dokładnym lokalizowaniu źródeł wycieków. Regularna detekcja z wykorzystaniem kamer ultradźwiękowych informuje o konieczności podjęcia działań prewencyjnych.

Detekcja ultradźwiękowa
Ultradźwiękowa kamera akustyczna Fotric
Ultradźwiękowa kamera akustyczna Fotric
Detekcja ultradźwiękowa

Kamera ultradźwiękowa do wykrywania częściowych wyładowań elektrycznych

Kamera FOTRIC identyfikuje i lokalizuje źródła wyładowań poprzez wykrywanie sygnałów fal dźwiękowych wytwarzane przez częściowe wyładowania z urządzeń wysokiego napięcia, kabli zasilających, izolatorów i innych urządzeń. Pomaga to działom technicznym utrzymania ruchu w szybkim wykrywaniu i obsłudze potencjalnych usterek elektrycznych i zapewnia stałą i bezpieczną pracę urządzeń zasilających.

Intuicyjne filtrowanie danych - filtr amplitudy i częstotliwości

Zaawansowana ultradźwiękowa kamera TD3-LD z filtrowaniem sygnału opartym na częstotliwości i poziomie ciśnienia akustycznego jest wszechstronnym narzędziem do zastosowań przemysłowych. Typowe zastosowanie kamery akustycznej to wykrywanie wycieków powietrza i identyfikacja anomalii mechanicznych. W przeciwieństwie do tradycyjnych inspekcji  pozwala na dokładną izolację sygnatur dźwiękowych związanych z różnymi problemami i umożliwia precyzyjną ich identyfikację. Tego typu zdarzenia mogłyby pozostać niezauważone dopóki nie spowodują znacznych uszkodzeń i przestojów operacyjnych. Dla służb utrzymania ruchu wykorzystanie technologii kamer akustycznych umożliwia wcześniejsze rozwiązywanie problemów oszczędzając cenny czas i zasoby. Zastosowany filtr amplitudy dodatkowo udoskonala inspekcje, koncentrując się wyłącznie na odpowiednich źródłach dźwięku i eliminując towarzyszące w tle zakłócenia i hałas.

Eksperyment symulacji wycieku gazu

Warunki przeprowadzonego eksperymentu testowego:

  • otwór nieszczelności: 0,1 mm
  • przepływ wycieku: 175 ml/min
  • odległość testowa: 1m, 2m, 4m, 6m
  • środowisko testowe:
  • temperatura otoczenia 25 ℃ w obszarze pakowania produktu
Ultradźwiękowa kamera akustyczna Fotric
Eksperyment potwierdził dużą skuteczność wykrywania wycieku gazu za pomocą ultradźwiękowej kamery akustycznej FOTRIC w różnych odległościach i przy towarzyszącym hałasie.
1 metr
Ultradźwiękowa kamera akustyczna Fotric
2 metry
badanie ultradźwiękowe
4 metry
badanie ultradźwiękowe
6 metrów
Ultradźwiękowa kamera akustyczna Fotric

Wnioski: Kamera FOTRIC TD3-LD jest w stanie szybko zlokalizować małe wycieki gazu, pomagając użytkownikom zminimalizować straty energii i koszty produkcji.

Weryfikacja częstotliwości akustycznej

W celu zweryfikowania wykrywalności kamery akustycznej FOTRIC przy różnych częstotliwościach akustycznych przeprowadzono serię weryfikacji i eksperymentów porównawczych z pomocą profesjonalnego laboratorium zajmującego się akustyką. Generator akustyczny użyty w tym eksperymencie obsługiwał maksymalną częstotliwość 50kHz.

19kHz 10mV
Ultradźwiękowa kamera Fotric
35kHz 40mV​
Ultradźwiękowa kamera Fotric
50kHz 50mV​
Ultradźwiękowa kamera akustyczna Fotric
Kamera ultradźwiękowa Fotric

Wnioski: Kamera FOTRIC TD3-LD wyróżnia się na tle innych produktów w swojej klasie. Przy tej samej częstotliwości FOTRIC może wykrywać fale dźwiękowe generowane przez mniejsze napięcia, co wskazuje na jego doskonałą wydajność.

Więcej informacji o wykorzystaniu termowizji w budownictwie i przemyśle:

Kamery z obiektywem stałym
Kamery z obiektywem manualnym
Kamery z obiektywem automatycznym
Ultradźwiękowa kamera akustyczna