Uzyskaj poświadczone kompetencje w zakresie bezpiecznej organizacji pracy swojej firmy, oraz zdobądź wiedzę z zakresu mykologii, hydroizolacji, oraz bezpiecznego osuszania i restytucji budynków po szkodach wodnych!

Zaproszenie na seminarium, oraz warsztaty w dniach 6-7 czerwca 2024 roku

rozwijające kompetencje w Twojej firmie

Conference Centre & Hotel Mazurkas Ożarów Mazowiecki ul.Poznańska 177

BHP dla pracowników kadry zarządzającej i podstawy mykologii budowlanej przy restytucji budynków po szkodach wodnych

Temat seminarium w dniu 6 czerwca 2024 roku:

BHP dla pracowników kadry zarządzającej i podstawy mykologii budowlanej przy restytucji budynków po szkodach wodnych

Temat warsztatów w dniu 7 czerwca 2024 roku:

Hydroizolacja pierwotna i wtórna budynku, strefa cokołowa, przepona pozioma, uszczelnianie przejść i przepustów, oraz problematyka odgrzybiania

Pod  patronatem:  top  technika  polska  i  projektu  pn.  Unia  Firm  Osuszających

Darmowa konsultacja, jak otrzymać dofinansowanie nawet do 1 mln PLN,  na zakup urządzeń i wyposażenia dla każdej firmy.

Wstępna konsultacja indywidualna z wielokrotnym beneficjentem funduszy polskich i zagranicznych odbędzie się po cyklach wykładów w dniu 06.06.2024.

PIERWSZE SZKOLENIE ONLINE JUŻ ZA NAMI.

TERAZ POZOSTAJE SZANSA UDZIAŁU W NAJWIĘKSZYM BRANŻOWYM STACJONARNYM SEMINARIUM I WARSZTATACH.

TYM SAMYM KOSZT UDZIAŁU W SAMYM WYDARZENIU GŁÓWNYM 

OBNIŻYLIŚMY O 200 PLN NETTO ZA OSOBĘ.

Formularz online umożliwia zapisanie się niezależnie na seminarium i warsztaty w zależności od Państwa zainteresowań tematyką i profilem firmy. Zachęcamy jednak do uczestnictwa w obu wydarzeniach.

Każdy uczestnik seminarium otrzyma:

 • Świadectwo ukończenia szkolenia w dziedzinie BHP – szkolenie okresowe dla pracodawców i kadry zarządzającej, poprzedzone obowiązkowym kierunkowym kursem online*. Oryginalne zaświadczenia i instrukcje wydawane będą wyłącznie w dniu seminarium 6 czerwca po zakończeniu II bloku wykładów i wymagają pieczęci firmowej i podpisu uczestnika.
 • Gotową instrukcję BHP na stanowisku specjalista osuszania budynków (dotyczy urządzeń osuszających i pracy z generatorami ozonu), którą będzie mógł oficjalnie wdrożyć w swojej firmie.
 • Podstawową wiedzę z zakresu hydroizolacji, oraz awaryjnego i wtórnego zabezpieczenia przeciwwilgociowego budynków.
 • Podstawową wiedzę z zakresu mykologii, zabezpieczenia na stanowisku pracy, oraz minimalizacji zagrożenia mikrobiologicznego podczas procesu restytucji po zalaniu.

Pezentacja nowych tablic KNR

Dodatkowo w uzupełnieniu wyżej wymienionych tematów producent oprogramowania do kosztorysowania firma Orgbud Serwis Sp. z o.o. przedstawi po raz pierwszy nowe tabele KNR 9-40 w oparciu o technologię osuszania firmy Dölco, w tym m. in.:

 • kosztorysowanie prac osuszania w technologiach podciśnieniowej, nadciśnieniowej i mieszanej
 • kosztorysowanie prac osuszania stref izolacji w technologii hermetycznej bezinwazyjnej, uwzględniającej również automatyczne odkażanie podposadzkowe
 • kosztorysowanie prac osuszania stref izolacji dużych powierzchni
 • kosztorysowanie osuszania dachów płaskich
 • kosztorysowanie prac związanych z odkażaniem stref izolacji, pomieszczeń i kanałów wentylacyjnych

Prelengentami seminarium będą:

 • Ewa Bagniewska – Główny Inspektor ds. BHP
 • dr Bartłomiej Monczyński – Politechnika Poznańska
 • Artur Busse – mgr inż. budownictwa, mykolog
 • Paweł Surmiak – top technika polska, ekspert merytoryczny, członek PSTOiPKB
 • Waldemar Tokarski – ekspert merytoryczny, członek założyciel i Prezes PSTOiPKB
 • Maciej Sikorski – Prezes Orgbud Serwis Sp. z o.o.

Dodatkowe korzyści z udziału w seminarium:

 • zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu BHP, hydroizolacji i mykologii do profesjonalnego wykorzystania w swojej firmie
 • nawiązanie kontaktów biznesowych z innymi firmami z branży
 • wymiana doświadczeń z ekspertami
 • możliwość zadawania pytań prelegentom
 • zapoznanie się  z najnowszym KNR 9-40 Osuszanie budynków w technologii Dölco
 • pokazy modelek prezentujących środki ochrony osobistej i odzież roboczą
 • spotkania na stoiskach z dostawcami rozwiązań branżowych
 • możliwość skorzystania z promocyjnych ofert wystawców.

Podczas seminarium na stoiskach branżowych naszych wystawców zobaczymy:

 • ubrania i wyposażenie BHP
 • urządzenia do cięcia  i wiercenia podczas prac hydroizolacyjnych
 • różnorodne technologie wykonywania posadzek
 • materiały i technologie hydroizolacji
 • wyposażenie do injekcji, pakery, kotwy, węże, pompy i inne akcesoria
 • systemy do osuszania podposadzkowego i dezynfekcji, oraz filtracji powietrza podczas prac osuszeniowych
 • po raz pierwszy w Polsce najmocniejsza turbina do osuszania dużych powierzchni, domów i obiektów komercyjnych
 • kamery termowizyjne, oraz urządzenia do lokalizacji przecieków wewnątrz budynków i na dachach płaskich

Organizator zapewnia w trakcie seminarium:

 • całodniowy serwis kawowy
 • luch
 • darmowy parking
 • możliwość skorzystania z promocyjnej oferty noclegowej hotelu Mazurkas, kontakt: tel.: +48 22 721 47 47 do 49, e-mail: recepcja@mazurkashotel.pl.

Tematyka warsztatów w dniu 07.06.2024 będzie następująca:

 • iniekcja rys w stropie betonowym od góry, oraz od dołu
 • uszczelnianie przejścia rury w zbiorniku pitnej wody
 • iniekcja rys w stropie i ścianie
 • iniekcja rys na złączach konstrukcyjnych
 • iniekcja uszczelniająca przejście instalacyjne
 • iniekcja kremem Kiesol
 • iniekcja grawitacyjna Kiesol
 • renowacja antypleśniowa
 • system wewnętrznej izolacji termicznej iQ therm 2.0
 • klejenie siłowe, płyty SLP, iniekcja kremem, iniekcja grawitacyjna, zalewanie otworów suspensją cementową, uszczelnienia stopaq, uszczelnienia żywicami poliuretanowymi, uszczelnienia materiałem mineralnym WP Rapid dla aktywnych wycieków – żywa woda
 • IQ therm – docieplenie od środka.

Do kogo kierujemy naszą ofertę:

 • Firm zajmujących się osuszaniem i restytucją po szkodach wodnych, jak również zainteresowanych branżą osuszania i hydroizolacji
 • Firm budowlanych
 • Firm wykończeniowych
 • Firm instalacyjnych
 • Firm z branży DDD
 • Deweloperów i inwestorów
 • Zarządców nieruchomości
 • Rzeczoznawców
 • Pracowników firm ubezpieczeniowych
 • Kosztorysantów budowlanych

Organizatorzy seminarium i warsztatów:

Paweł Surmiak
biuro@toptechnikapolska.pl
tel. +48 508 051 377

Waldemar Tokarski
biuro@fhu-tokarski.pl
tel: +48 512 302 227

Pod patronatem:

top technika polska
www.toptechnikapolska.pl

Projekt Unia Firm Osuszających
www.uniafirmosuszajacych.pl

Operator finansowy:

top technika polska Paweł Surmiak
ul. Przanowskiego 83, 01-457 Warszawa
Santander Bank Polska S.A
Nr konta: 79 1090 1056 0000 0001 5787 4465