Pomiar wilgotności, ocena stanu zawilgocenia ścian i posadzek

Inwentaryzacja szkody to szereg pomiarów, które wymagają wiedzy i odpowiednich urządzeń

Wiarygodne mierniki wilgotności to podstawa

Profesjonalne mierniki wilgotności są bez wątpienia niezbędne do oceny stanu zawilgocenia obiektu na przykład ścian, posadzek, przestrzeni budowlanych, warstw izolacji, materiałów drewnianych i drewnopochodnych. Tylko w ten sposób możemy zweryfikować, czy na obiekcie będzie konieczne podjęcie działań zapobiegawczych lub nawet interwencyjnych. Oczywiście merytoryczne podejście do tego tematu wymaga posiadania niezbędnej wiedzy, jak również umiejętności posługiwania się odpowiednimi profesjonalnymi miernikami. Co ważniejsze technik dokonujący badania musi spełniać oba powyższe warunki, aby w sposób wiarygodny dokonać samych pomiarów i co więcej zinterpretować otrzymane wyniki.

Biorąc pod uwagę aktualny rozwój techniki, to jak wiemy pozwala on wielu przypadkach dokonać pomiarów wilgotności podłóg, ścian, warstw podposadzkowych w sposób nieniszczący. Ogólnie mówiąc mierniki bazują na sprawdzonych prawach fizyki, jak również dają możliwość wykonania pomiarów różnymi metodami, dzięki czemu zwiększamy prawdopodobieństwo po pierwsze prawidłowych pomiarów i po drugie prawidłowej interpretacji uzyskanych wyników.

Ciągle rozwijamy i weryfikujemy w praktyce ofertę naszej i dlatego też dajemy możliwość zakupu dobrych i sprawdzonych mierników parametrów klimatycznych. Na dodatek posiadanie niektórych z nich jest obowiązkowe i stanowi podstawowe wyposażenie każdego wykonawcy, jak również technika osuszania. Dodatkowo jak widać posiadamy kompletną gamę mierników uzupełniających, które dają możliwość pomiaru i weryfikacji wielu innych parametrów. Nasza oferta bazuje na profesjonalnych i sprawdzonych w praktyce rozwiązaniach i uznanych markach rynkowych i jest przy tym na bieżąco dostępna w sklepie internetowym.

Pomiar wilgotności substancji budowlanej:

Miernik wilgotności warstwy pod posadzką - Dölco Hycon 100

pomiar wilgotności pod jastrychem

Podstawowe zalety:

 • Specjalne długie sondy do pomiarów w strefach izolacji
 • Sprawdzona metoda pomiaru w oparciu o zasadę oporową
 • Certyfikat kalibracji producenta

Obszary zastosowań:

 • Nieniszczący pomiar wilgotności warstwy izolacyjnej
 • Pomiar wilgoci materiałów budowlanych w miejscach trudno dostępnych
 • Pomiar wilgotności mat. budowlanych i drewna

Miernik wilgotności materiału Gann Hygromette BL Compact

Gann Hydromette BL Compact #30012010 profesjonalny miernik wilgotności materiałów budowlanych i do pomiaru wilgotności drewna metodą oporową.

Podstawowe zalety:

 • Bez wątpienia poręczny miernik wilgotności do błyskawicznych pomiarów pojedynczych, jak też seryjnych
 • Przede wszystkim sprawdzona metoda pomiaru w oparciu o zasadę oporową
 • Zawiera dodatkowo krzywe dla 3 rodzajów mat. budowlanych i 2 mat. izolacyjnych

Obszary zastosowań:

 • Pomiar wilgoci na przykład materiałów budowlanych, tynków gipsowych i mieszanych
 • Dodatkowo pomiar zawartości wilgoci drewna
 • Możliwość podłączenia długich elektrod

Kompatybilne elektrody [sondy]:

Dodatkowe wyposażenie:

 • Cienkie nieizolowane lub izolowane końcówki [sondy, elektrody] dokręcane do miernika
 • Dodatkowe elektrody umożliwiają pomiar wilgotności materiałów budowlanych, drewnianych i izolacyjnych pod warstwami na przykład termoizolacji lub elewacji
 • Możliwość wykonania pomiarów w oparciu o zasadę oporową w miejscach trudno dostępnych
 
Gann elektrody Compact HW 175 #31014351
Gann elektrody Compact BI 175 #31014352

Miernik wilgotności materiału Gann Hygromette BL Compact B2

pomiar wilgotności nieniszczący

Podstawowe zalety:

 • Po pierwsze szybki nieniszczący i pewny pomiar wgłębny wilgotności do głębokości 4 cm
 • Tak naprawdę sprawdzona od lat w praktyce metoda pomiaru w oparciu o zasadę dielektryczną
 • Na dodatek zawiera krzywe charakterystyczne dla 7 rodzajów mat. budowlanych

Obszary zastosowań:

 • Pomiar nieniszczący wilgotności metodą dielektryczną
 • Pomiar bezwzględny wilgotności materiałów budowlanych [digits, %, CM %]
 • Zarówno pomiar porównawczy [względny], jak również i skanowanie rozkładu wilgotności

Pomiar wilgotności i temperatury powietrza:

Miernik wilgotności powietrza Gann Hygromette BL Compact RH-T Flex 250

Gann Hydromette BL Compact RH-T Flex 250 #30012045

Podstawowe zalety:

 • Niepodważalny pomiar zawilgocenia mat. budowlanych wg zasady równowagi
 • dodatkowo precyzyjne wskazanie wilgotności i temperatury powietrza
 • Specjalna elastyczna sonda o dł. 250mm umożliwia pomiary w miejscach trudno dostępnych

Obszary zastosowań:

 • Pomiary zawartości wilgoci w substancjach budowlanych i drewnie na przykład na potrzeby prac osuszeniowych, analizy problemów i weryfikacji przez rzeczoznawców
 • Bez wątpienie wielowariantowe zastosowanie w branżach budowlanych i przemysłowych

Miernik wilgotności powietrza Gann Hygromette BL Compact TF-3

pomiar wilgotności powietrza

Podstawowe zalety:

 • Termohigrometr do precyzyjnego i szybkiego pomiaru wilgotności, jak również temperatury powietrza
 • Co ważniejsze wymienna sonda umożliwia szybkie przeprowadzanie pomiarów w różnych miejscach pomiarowych

Obszary zastosowań:

 • Pomiary zawartości wilgoci w substancjach budowlanych i drewnie na przykład na potrzeby prac osuszeniowych, analizy problemów i weryfikacji przez rzeczoznawców
 • Wielowariantowe zastosowanie w branżach budowlanych i przemysłowych

Metody pomiaru parametrów klimatycznych: