Precyzyjny pomiar wilgotności drewna

Pomiar na zasadzie rezystancji, metoda oporowa

Precyzyjne pomiary wilgotności drewna opierają się głównie na na metodzie pomiaru rezystancji. W tej metodzie dwa stalowe kołki są wciskane lub wbijane w mierzone drewno.  Prawidłowo należy taki pomiar wykonać poprzecznie do kierunku słojów, jest to szczególnie istotne w przypadku wilgotnego drewna, gdyż ma bardzo silny wpływ na dokładność pomiaru. Kolejnym ważnym punktem, który wpływa na dokładność jest wybór właściwego rodzaju drewna. Dostęp do konkretnych krzywych zależy od producenta i klasy miernika. Mierniki średniej klasy powinny mieć od 4 do 7 poziomów korekcji drewna , a mierniki wyższej klasy mają do wyboru co najmniej 75 różnych gatunków drewna. W dedykowanych miernikach mówimy o co najmniej 300 gatunkach drewna wprowadzanych za pomocą indywidualnych kodów dla każdego gatunku drewna. Jeżeli chodzi o dokładność pomiaru, to w obszarze suchym można osiągnąć dokładność ± 0,5%. Dla różnych grubości drewna dostępne są szpilki o długościach 16, 23, 40 i 60 mm, które w trakcie pomiaru należy wbić w drewno. Dodatkowo dostępne są też specjalne szpilki izolowane teflonem o długości 45 i 60 mm. Mogą być one używane do pomiaru poszczególnych warstw, dzięki czemu można dokładnie i niezawodnie mierzyć wilgotność drewna nawet zwilżonego przez deszcz lub rosę.

Precyzyjny pomiar wilgotności wilgotności drewna, materiałów drewnopochodnych, tarcicy, parkietu, desek i forniru. Niemieckie mierniki Gann.

Pomiar na zasadzie dielektrycznej, metoda pojemnościowa

Precyzyjny pomiar wilgotności wilgotności drewna, materiałów drewnopochodnych, tarcicy, parkietu, desek i forniru. Niemieckie mierniki Gann.

Innym popularnym wariantem jest pomiar wilgotności drewna za pomocą czujnika pojemnościowego. Są to mierniki określane jako urządzenia dotykowe lub nakładane. Większość z nich posiada czujniki powierzchniowe lub sprężynowe. Czujniki powierzchniowe wymagają stosunkowo dużej i absolutnie płaskiej powierzchni styku [strugany materiał]. Dotyczy to również urządzeń z szerokimi konstrukcjami sprężynowymi. Stosowany przez firmę Gann czujnik sferyczny ma zatem niezaprzeczalne zalety pod względem łatwości realizacji pomiarów poprzez dotknięcie mierzonego materiału. W odniesieniu do dokładności, akceptowane są większe odchylenia od zmierzonej wartości. Drewno takie jak na przykład buk może być mierzone bardzo dobrze i szybko. Buk ma zrównoważoną zawartość wilgoci między powierzchnią i rdzeniem, nie ma sęków ani skręconych przyrostów i ma stałą gęstość [ciężar właściwy]. Zgodnie z doświadczeniem firmy Gann również kawałki drewna o silnie zróżnicowanej gęstości surowej, o różnej grubości lub niezrównoważonej zawartości wilgoci mogą być mierzone z wystarczającą precyzją dzięki tej prostej metodzie.

Mierniki do pomiaru wilgotności drewna

Gann Hydromette BL Compact #30012010 profesjonalny miernik wilgotności materiałów budowlanych i do pomiaru wilgotności drewna metodą oporową.

BL Compact

pomiar rezystancyjny, miernik samodzielny + elektrody

Gann Hydromette BL Compact S #30012011 pomiar wilgotności drewna miernik do drewna

BL Compact S

pomiar rezystancyjny, miernik samodzielny + elektrody

BL H 40

pomiar rezystancyjny, przez elektrody, dodatkowe wyposażenie i pakiety

Gann Hydromette BL E #30011300 - zaawansowany miernik, pomiar oporowy i pojemnościowy wilgotności materiałów budowlanych, drewnianych i temperatury.

BL HT 70

pomiar rezystancyjny, przez elektrody, dodatkowe wyposażenie i pakiety

Gann Hydromette BL A plus #30011200

BL A plus

pomiar rezystancyjny, dielektryczny, przez elektrody, dodatkowe wyposażenie i pakiety

Gann Hydromette BL E #30011300 - zaawansowany miernik, pomiar oporowy i pojemnościowy wilgotności materiałów budowlanych, drewnianych i temperatury.

BL E

pomiar rezystancyjny, przez elektrody, dodatkowe wyposażenie i pakiety

Metody pomiaru parametrów klimatycznych: