Monitoring osuszania stref izolacji online

Sterowanie osuszaniem podposadzkowym i kontrola parametrów osuszania

Nowoczesna technologia nadzoru i sterowania osuszaniem

Bez wątpienia wraz z rozwojem branży osuszania zwiększa się zapotrzebowanie na zdalne sterowanie osuszaniem podposadzkowym. Monitoring osuszania online, jak też sterowanie osuszaniem stref izolacji oferowane przez naszą firmę jest oparty na rozwiązaniach rynku niemieckiego. Co więcej naszym partnerem, dostawcą rozwiązań, jak również produktów jest niemiecka firma Dölco z Fryburga. Dzięki temu mamy gwarancję technologii nowoczesnej sprawdzonej, niezawodneji oprócz tego ekonomicznej pod względem wielu aspektów. Faktem jest, że dostępna już teraz technologia umożliwia na przykład zdalny monitoring osuszania stref izolacji i zdalne sterowanie osuszaniem podposadzkowym. Kontrola parametrów osuszania to nie wszystko. Możemy również nadzorować i sterować poszczególnymi urządzeniami lub grupami urządzeń.

Zdalny monitoring i kontrola parametrów osuszania stref izolacji 

zdecydowanie zmniejsza zaangażowanie na obiekcie, gdyż dzięki temu na bieżąco mamy zbierane odczyty parametrów osuszania. Zebrane dane możemy oczywiście w każdej chwili zobaczyć i przeanalizować na komputerze lub smartfonie.

Zdalne sterowanie

osuszaniem daje nam z kolei możliwość włączania lub wyłączania urządzeń bez konieczności przyjazdu na instalację. Dzięki temu możemy zdalnie zmniejszyć intensywność procesu osuszania, wyłączyć niepotrzebne już urządzenia lub potwierdzić na jakim etapie procesu osuszania w danej chwili jesteśmy.

Elementy systemu monitoring osuszania stref izolacji i sterowania osuszaniem:

Turbiny do osuszania podposadzkowego RT-M 110 D
Turbiny do osuszania podposadzkowego RT-M Duo D

Monitoring osuszania online – ogólne zasady działania:

 • każdy z agregatów podposadzkowych jest wyposażony w gniazdko, do którego można bezpośrednio podłączyć czujnik wilgotności i temperatury [kontrola parametrów osuszania] – potrzebny jest tylko czujnik bez żadnych dodatkowych puszek, przejściówek, kabli itp.
 • co ważniejsze cała elektronika pomiarowa jest wbudowana bezpośrednio w urządzenia
 • dodatkowo do zdalnego monitoringu potrzebna jest sieć wifi, dzięki czemu komunikują się agregaty. Można oczywiście wykorzystać sieć na obiekcie lub podłączyć dowolny modem mobilny z kartą SIM [koszt około 150 pln]
 • modem może by zasilany z gniazda USB dostępnego w agregatach
 • monitoring i sterowanie odbywa się poprzez stronę internetową po indywidualnym zalogowaniu, korzystanie z tych możliwości jest bezpłatne.
 
Jednostka monitorująca DSE
Monitoring kontrola parametrów osuszania online stref izolacji sterowanie osuszaniem
Instalacja na osuszaczu

Charakterystyka jednostki monitorującej DSE:

 • jednostka DSE automatycznie łączy się z siecią wifi, dzięki podłączonemu czujnikowi monitoruje i przesyła na serwer dane dotyczące temperatury i wilgotności
 • DSE jest wyposażona w magnes, dzięki czemu można ją przyczepić do dowolnego metalowego urządzenia
 • kontrola parametrów osuszania odbywa się poprzez stronę internetową po indywidualnym zalogowaniu, korzystanie z tych możliwości jest bezpłatne.
 
Jednostka sterująca ISE
Monitoring kontrola parametrów osuszania online stref izolacji sterowanie osuszaniem
Podłączenie do gniazdka sprężarki
Monitoring kontrola parametrów osuszania online stref izolacji sterowanie osuszaniem

Charakterystyka jednostki sterującej ISE:

 • jednostka ISE oprócz podłączonego czujnika termohigrometrycznego posiada gniazdko sieciowe, do którego można podłączyć dowolne urządzenia do mocy łącznej 3kW
 • jednostka ISE umożliwia monitorowanie wilgotności i temperatury, jak też sterowanie urządzeniami podłączonymi do gniazdka
 • logując się do swojego konta można przez komputer lub smartfona analizować przebieg procesu osuszania, oraz włączać i wyłączać zdalnie urządzenia podłączone do gniazdka sieciowego ISE
 • jednostka ISE daje też możliwość zaprogramowania włączeń i wyłączeń według czasu, wilgotności lub/i temperatury, co ma bardzo praktyczne znaczenia podczas procesu osuszania
 • monitoring i sterowanie odbywa się poprzez stronę internetową po indywidualnym zalogowaniu, korzystanie z tych możliwości jest bezpłatne.
 • ISE można kupić w naszym sklepie internetowym
Jednostka monitorująca DSE-I
Monitoring osuszania, wilgotności i temperatury. Instalacji w pomieszczeniu lub do nadzoru parametrów osuszania podposadzkowego.

Komunikacja na 10 lat gratis

Charakterystyka jednostki monitorującej DSE-I

 • jednostka monitorujące DSE-I służy do monitorowania parametrów klimatycznych
 • poprzez dołączony czujnik termohigrometryczny o wysokiej dokładności i zbiera na bieżąco informacje o aktualnej temperaturze, wilgotności względnej i bezwzględnej powietrza w pomieszczeniu
 • dodatkowo czujnik może zostać umieszczony w trójniku pomiarowym w instalacji osuszania podposadzkowego pracującej według metody podciśnieniowej lub mieszanej, i dzięki temu uzyskujemy dostęp do pomiarów parametrów powietrza zasysanego ze stref izolacji
 • trójnik pomiarowy umieszcza się w przewodzie za separatorem wody i przed sprężarką
 • jednostka DSE-I posiada też zintegrowaną kartę IoT-SIM i dzięki temu w cenie produktu mamy darmowy dostęp do transmisji internetowej na okres 10 lat
 • dzięki wyposażeniu czujnika w długi kabel i dodatkową antenę do transmisji danych jesteśmy w stanie nadzorować proces osuszania nawet z pomieszczeń piwnicznych o słabym zasięgu internetu
 • monitoring parametrów odbywa się poprzez stronę internetową po indywidualnym zalogowaniu, jednostka jest już odpowiednio skonfigurowana, a korzystanie z tych możliwości jest bezpłatne.
 • DSE-I można kupić w naszym sklepie internetowym
 
Sterowanie RT-M Duo D i ISE [1 x wentylator]

Film pokazuje najprostsze sterowanie agregatem do osuszania podposadzkowego z podwójną turbiną RT-M Duo D. Co więcej widzimy też niezależną jednostkę monitorującą i sterującą ISE, do której również został podłączony wentylator.

Po zalogowaniu się na stronę internetową widzimy dostępne urządzenia, które możemy jednym kliknięciem włączyć i wyłączyć. Na bieżąco widzimy odczyty aktualnego stanu. Niezależnie sterujemy sprężarką, jak również  urządzeniami podłączonymi do jednostki sterującej ISE.

Sterowanie RT-M Duo D i ISE [1 x osuszacz]

Film pokazuje dodatkowe podłączenie do sprężarki czujnika wilgotności i temperatury. Standardowo taki czujnik trzeba umieścić w specjalnym trójniku T pomiarowym. Co ważniejsze instalacja odbywa się po stronie zasysania sprężarki. Dzięki temu możemy monitorować temperaturę i wilgotność powietrza zasysanego spod posadzki podczas osuszania podposadzkowego. W ten sposób otrzymujemy wilgotność powietrza, z której następnie na zasadzie krzywych sorpcyjnych możemy określić wilgotność substancji budowlanej pod jastrychem.

Sterowanie RT-M Duo D i ISE [2 x osuszacz, 1 x wentylator]

Kolejne nagranie pokazuje, jak do sprężarki RT-M Duo D został podłączony czujnik wilgotności i temperatury, który jest zainstalowany w trójniku T pomiarowym. Standardowa instalacja odbywa się oczywiście po stronie zasysania sprężarki, tak aby również monitorować temperaturę i wilgotność powietrza zasysanego spod warstw izolacji. Dzięki temu na zasadzie krzywych sorpcyjnych możemy określić wilgotność substancji budowlanej pod jastrychem.

Drugi czujnik wilgotności został podłączony do jednostki ISE, co dodatkowo umożliwia zdalny monitoring innej strefy. W ten sposób możemy niezależnie monitorować parametry pod posadzką i w pomieszczeniu lub też w dwóch niezależnych strefach. Każdy z czujników można w prosty sposób oprogramować, jak mają zachowywać się urządzenia w zależności od wilgotności lub temperatury w poszczególnych strefach.

Przebieg procesu sterowania osuszaniem:

1. Zbieranie danych na obiekcie
2. Odczyt na smartfonie
monitoring osuszania stref izolacji
3. Analiza danych w czasie rzeczywistym
RH - wilgotność względna
monitoring osuszania stref izolacji
Temp - temperatura powietrza
AH - wilgotność bezwzględna
4. Programowanie i automatyzacja procesu osuszania

Technologia osuszania podposadzkowego: