Precyzyjny pomiar wilgotności materiałów budowlanych

Pomiar na zasadzie rezystancji, metoda oporowa

Wykonywany jest za pomocą dwóch stalowych szpilek, sond rurkowych, czasami z wykorzystaniem masy kontaktowej lub sond szczotkowych. W ofercie firmy Gann można znaleźć wiele różnych konstrukcjach dostosowanych do najróżniejszych zadań. To co jest najważniejsze podczas wykonywania pomiarów dla ich wysokiej powtarzalności mierzonej wartości istotny jest optymalny kontakt między czujnikiem, a materiałem. Ogólnie poprawne stwierdzenie dotyczące dokładności pod względem procentów wagowych lub masowych jest jest trudne do wykonania. Czyste materiały budowlane z najnowszymi krzywymi kalibracyjnymi mogą być mierzone z dobrą dokładnością. Ale w przypadku murów mieszanych jest to już bardzo problematyczne. Jednak w większości przypadków nie ma potrzeby uzyskania dokładnych wartości procentowych i najczęściej wystarczające są tak zwane pomiary porównawcze.

Precyzyjny pomiar wilgotności materiałów budowlanych, posadzki, jastrychu, ściany, warstw izolacji. Niemieckie mierniki Gann.

Pomiar na zasadzie dielektrycznej, metoda pojemnościowa

Precyzyjny pomiar wilgotności materiałów budowlanych, posadzki, jastrychu, ściany, warstw izolacji. Niemieckie mierniki Gann.

Firma Gann wynalazła najbardziej popularny miernik tzw. kulkę, czyli formalnie sondę sferyczną, która jest typowym czujnikiem do wykrywania wilgoci w wielu różnych materiałach na przykład materiałach budowlanych, posadzkach, ścianach, betonie, tworzywach sztucznych, a także w wielu innych materiałach stałych. Również w przypadku tej metody pomiaru, czyste materiały budowlane mogą być mierzone z dobrą dokładnością przy użyciu najnowszych krzywych kalibracyjnych. Również inne materiały złożone z różnorodnych warstw, jak mur lub laminaty wykonane z różnych materiałów mogą być mierzone, ale sama dokładność pomiaru jest już mniejsza. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że najczęściej dokładne wartości procentowe nie są potrzebne do oceny stanu zawilgocenia i wystarczające są pomiary porównawcze.

Pomiar wilgotności substancji budowlanej na zasadzie krzywych sorpcyjnych

W tym przypadku wykorzystuje się wysokiej jakości czujniki wilgotności powietrza do pomiaru wilgotności w ciałach stałych na przykład betonu, jastrychu, muru itp. W celu pomiaru czujnik jest wkładany do przygotowanego otworu w substancji budowlanej. Ważne jest, aby czujniki miały dobrą stabilność w warunkach wysokiej wilgotności od 80 do 95% RH i dokładność przynajmniej ± 3%. Konwersja wartości wilgotności powietrza na procenty wagowe dla materiałów budowlanych jest realizowana automatycznie za pomocą izotermy sorpcji przez procesor w mierniku lub za pomocą tabel dostępnych w instrukcji obsługi.

Mierniki do pomiaru wilgotności budowlanej

Gann Hydromette BL Compact #30012010 profesjonalny miernik wilgotności materiałów budowlanych i do pomiaru wilgotności drewna metodą oporową.

BL Compact

pomiar rezystancyjny, miernik samodzielny + elektrody

Gann Hydromette BL Compact B2 #30012032, miernik wilgotności Gann kulka, nieniszczący pomiar wilgotności posadzki, polska instrukcja obsługi

BL Compact B2

pomiar dielektryczny, miernik samodzielny

Gann Hydromette BL Compact RH-T Flex 350 #30012046

BL RH-T 250/350

pomiar p. krzywe sorpcyjne, miernik samodzielny

Gann Hydromette BL Compact RH-T 320 #30012041

BL RH-T 165/320

pomiar p. krzywe sorpcyjne, miernik samodzielny

Gann Hydromette BL E #30011300 - zaawansowany miernik, pomiar oporowy i pojemnościowy wilgotności materiałów budowlanych, drewnianych i temperatury.

BL E

pomiar rezystancyjny, przez elektrody, dodatkowe wyposażenie i pakiety

Gann Hydromette BL Uni 11 #30011440

BL Uni 11

pomiar dielektryczny, przez elektrody

Metody pomiaru parametrów klimatycznych: