Dezynfekcja odgrzybianie stref izolacji

Neutralizacja szkodliwych zarodników pleśni i grzybów bezpośrednio pod posadzką

Dezynfekcja i odkażanie niszczy patogeny podczas osuszania

Dostępna w naszej ofercie bezinwazyjna hermetyczna technologia zasysająco-tłocząca firmy Dölco jest najmniej uciążliwą, ale co ważniejsze również najbezpieczniejszą metodą osuszania z aktualnie dostępnych na rynku. Przede wszystkim dzięki wbudowanej w sprężarki technologii dezynfekcja odgrzybianie stref izolacji. Szkoda zalaniowa powoduje bowiem nie tylko zawilgocenie ścian, posadzek i stref pod posadzką. Tworzy również doskonałe warunki do rozwoju groźnych dla zdrowia pleśni i grzybów.

Według twardych danych stowarzyszenia mykologów już po 7 dniach od zalania w warunkach wilgotności względnej powyżej 70% zaczynają tworzyć się zarodniki pleśni. Rzeczywiście doświadczenia z pomiarów wykonanych na zalanych obiektach termohigrometrami na przykład Gann Hydromette BL Compact RH-T Flex często wskazują na wilgotności rzędu 90%. Bez względu, czy możemy zaobserwować występowania stojącej wody, czy też nie. Biorąc to pod uwagę można przyjąć, że w każdym przypadku mamy idealne warunki do rozwoju pleśni i grzybów. W takim przypadku dezynfekcja i odkażanie warstw podposadzkowych podczas procesu osuszania wydaje się niezbędna. Instalacja osuszania z reguły następuje po okresie zdecydowanie dłuższym niż 7 dni. Co gorsza, w przypadku stwierdzenia zalania w wyniku lokalizacji wycieku mówimy nawet o tygodniach lub miesiącach. Właśnie takie przypadki są najbardziej niebezpieczne.

Mało optymistyczne informacje z rynku!

Niestety informacje zebrane z rynku prowadzą do przykrego stwierdzenia. Wiele instalacji osuszania podposadzkowego nie spełnia warunków osuszania bezpiecznego. Na rynku spotykamy następujące typowe techniki osuszania:

  • technologia nadciśnieniowa, czyli wdmuchiwanie suchego powietrza pod jastrych.  Co gorsza powoduje to wydmuchiwanie do pomieszczeń powietrza spod jastrychu wraz z wszystkimi zanieczyszczeniami grzybami, pleśnią, bakteriami
  • technologia podciśnieniowa, czyli zasysanie powietrza.  Bez wątpienia to rozwiązanie daje pewne możliwości filtrowania. Najczęściej jednak z uwagi na zastosowane filtry chronią one tylko przed pyłem i nie zabezpieczają przed grzybami, pleśnią i bakteriami
  • technologia mieszana to połączeniu obu powyższych, niestety z ich wadami.

Narażenie człowieka na przebywanie w warunkach takiego osuszania jest działaniem wysoce nieodpowiedzialnym.  Jest ono szczególnie niebezpieczne dla ludzi starszych, dzieci, alergików i osób z problemami układu oddechowego. Osuszanie w pierwszych dwóch tygodniach powoduje przenikanie do pomieszczeń patogenów w najbardziej groźnej dla człowieka aktywnej postaci.

Schemat instalacji osuszania podposadzkowego z automatycznym odkażaniem

Dezynfekcja odgrzybianie stref izolacji

Wszystkie elementy systemu osuszania podposadzkowego dostępne są w naszym sklepie internetowym:

HMF -M - system filtrujący

Dezynfekcja odgrzybianie stref izolacji

Specjalna aluminiowa konstrukcja systemu filtrującego HMF-M zapewnia odpowiednią sztywność i szczelność. Powietrze w całości przepływa przez filtr wstępny i następnie przez filtr Hepa H13.

RT-M Duo D podwojna turbina wraz z podłączonym środkiem dezynfekującym

Dezynfekcja odkażanie warstw podposadzkowych
Dezynfekcja odkażanie warstw podposadzkowych
Dezynfekcja odkażanie warstw podposadzkowych
Dezynfekcja odgrzybianie stref izolacji

Turbiny z wbudowanym automatycznym odkażaniem:

Turbiny mogą być dodatkowo wyposażone w system monitoringu i sterowania. Umożliwia on sterowanie odkażaniem, poza tym funkcję odkażania można bezpośrednio włączyć w urządzeniu. Odkażanie wymaga przygotowania rozcieńczonego środka dezynfekującego i podłączenia specjalnej lancy bezpośrednio do sprężarki. Ilość w zbiorniku wystarcza na wiele tygodni osuszania. Sam proces dezynfekcji odbywa się całkowicie automatycznie. System osuszający co 10 minut powoduje wstrzyknięcie odpowiedniej ilości środka poprzez dyszę wtłaczającą turbiny.  Rozcieńczona mgiełka dezynfekująca przepływa następnie pod jastrych i tam następuje dezynfekcja i odkażanie warstw podposadzkowych. Oprócz szkodliwych substancji eliminowany jest też nieprzyjemny zapach.

Technologia osuszania podposadzkowego: