Metody i technologia osuszania podposadzkowego - osuszanie stref izolacji

Porównanie technologii - osuszanie podciśnieniowe, nadciśnieniowe, metoda nieinwazyjna

Techniki osuszania warstw izolacji

W przypadku konieczności osuszania po zalaniach, możemy mówić wstępnie o kilku technologiach osuszania podposadzkowego. Oczywiście technologia osuszania podposadzkowego jest pewnym standardem jak na przykład osuszanie przez zasysanie, osuszanie przez wtłaczanie, jak również metoda nieinwazyjna osuszania. Co ważniejsze wybór samej technologii należy pozostawić fachowemu technikowi od osuszania. Wszelako powinien być on zawsze determinowany warunkami technicznymi konkretnego obiektu uwzględniając i zakresu szkody zalaniowej. Co ważniejsze należy wziąć pod uwagę bezpieczeństwo instalacji i minimalizację uciążliwości dla otoczenia, w tym dla poszkodowanych lokatorów i ich sąsiadów, jak również ekonomiczną sensowność wybranej technologii

Faktem jest, że ogólnie można wyróżnić następujące stosowane obecnie technologie osuszania:
1. Nadciśnieniowa, która polega na wtłaczaniu powietrza pod posadzkę
2. Podciśnieniowa, która opiera się na zasysaniu powietrza spod posadzki
3. Mieszana, która jest połączeniem i polega na jednoczesnym wtłaczaniu i zasysaniu powietrza.
4. Bezinwazyjna hermetyczna metoda mieszana, która jest ściśle biorąc najnowocześniejszym rozwinięciem wszystkich powyższych.

Poniżej jak widać opisujemy techniki osuszania podposadzkowego z ich krótką charakterystyką.

Technologia osuszania podposadzkowego- porownanie:

1. Osuszanie nadciśnieniowe - osuszanie przez wtłaczanie

Techniki osuszania podposadzkowego

Konkretnie mówiąc osuszanie nadciśnieniowe polega na wtłaczaniu suchego ciepłego powietrza poprzez otwory wykonane w jastrychu. Przepływające w warstwach izolacji powietrze pochłania występującą tam wilgoć i następnie wydostaje się z powrotem do pomieszczenia na przykład poprzez udrożnione dylatacje, jak również czasami wykonane dodatkowe otwory. Następnie osuszacze osuszają to powietrze w pomieszczeniu i dzięki temu znowu wtłaczane jest pod posadzkę suche powietrze.

Zalety metody nadciśnieniowej:

 • niewielka ilość urządzeń do przeprowadzenia procesu osuszania
 • dobre efekty osuszania

Wady metody nadciśnieniowej:​​

 • niekontrolowane rozprzestrzenianie się w warstwach izolacji
  wody i wilgoci z obszarów zalanych do pozostałych, często powodowanie
  zawilgocenia również suchych ścian
 • zupełnie niekontrolowane wdmuchiwanie zanieczyszczonego
  powietrza spod jastrychu do wnętrza pomieszczeń, co jest
  szczególnie niebezpieczne, w przypadku występowania po zalaniu
  pleśni, grzybów i bakterii. Zarodniki grzybów powstają
  już po siedmiu dniach po zalaniu.

Metoda ta jest zabroniona przepisami w wielu krajach bez instalacji oczyszczaczy powietrza z filtrami HEPA w każdym pomieszczeniu.

2. Osuszanie podciśnieniowe - osuszanie przez zasysanie

Ogólnie rzecz biorąc metoda osuszania podciśnieniem polega na zasysaniu powietrza spod warstwy izolacji poprzez otwory wykonane w jastrychu. Należy tutaj pamiętać również o udrożnieniu dylatacji przyściennych, gdyż właśnie poprzez otwory dylatacyjne powietrze dostaje się pod posadzkę na skutek powstającego tam podciśnienia. Czasami, oprócz otworów zasysających wykonuje się również dodatkowe otwory wlotowe w jastrychu, jeżeli obserwujemy zbyt mały przepływ powietrza. Zasysane powietrze jest oczywiście następnie osuszane w pomieszczeniu, ale nie jest podwyższana jego temperatura przed zassaniem.

Zalety metody podciśnieniowej:

 • zasysane spod jastrychu powietrze może być przefiltrowane
 • jest możliwość przekierowania zasysanego powietrza
 • nie występuje niekontrolowane powiększanie się zalanego obszaru

Wady metody podciśnieniowej:

 • dłuższy proces osuszania, w szczególności przy dużych szkodach zalaniowych lub obiektach poddanych działaniu wody w dłuższym okresie czasu
 • konieczność zastosowania większej ilości urządzeń np. separatorów wody, filtrów
 • zasysane spod jastrychu i wypuszczane powietrze jest uciążliwe dla domowników, filtracja nie jest 100%, a powietrze ma nieprzyjemny zapach

3. Jednoczesne osuszanie podciśnieniowe i nadciśnieniowe - metoda mieszana zasysająco-tłocząca

Jest to technologia osuszania podposadzkowego, która polega na jednoczesnym zastosowaniu obu metod opisanych powyżej. Połączenie technologii nadciśnieniowej i podciśnieniowej umożliwia oczywiście wykonywanie procesu osuszania większych powierzchni. Należy jednak również zaznaczyć, że potrzebujemy dla tej metody zastosować większą ilość urządzeń. Krótko mówiąc w metodzie mieszanej wykorzystuje się co najmniej dwie sprężarki [dwa zestawy podposadzkowe]. To znaczy, że jeden zestaw podposadzkowy odpowiada za wtłaczanie osuszonego powietrza pod posadzkę, a drugi zestaw podposadzkowy odpowiada za zasysanie powietrza spod posadzki. W tym procesie powietrze jest oczywiście również przekierowywane do  pomieszczenia, gdzie osuszamy wilgotne powietrze z wykorzystanie osuszaczy kondensacyjnych lub adsorpcyjnych. Należy też zwrócić uwagę, że technik osuszania musi odpowiednio dobrać mocowo zestawy osuszające, jak również odpowiednio ustawić je podczas instalacji. Zalecamy, aby zestaw odpowiadający za zasysanie powietrza dysponował większą mocą w porównaniu z zestawem wtłaczającym.

Faktem jest, że techniki mieszanego osuszania podposadzkowego są dość efektywne i umożliwiają przyspieszenie procesów osuszania, jak również osuszanie większych powierzchni. Z drugiej strony jest to oczywiście po pierwsze nadal proces inwazyjny, który wymaga wykonania dużej ilości nawiertów w posadzce, suficie lub poprzez przyległe ściany. Po drugie obniżamy tutaj znacząco efektywność osuszania poprzez utratę ciśnienia i energii na skutek nieszczelności samej instalacji. Zważywszy na to dla metody mieszanej należy przyjąć wady i zalety dwóch składowych metod tj. podciśnieniowej i nadciśnieniowej.

 

4. Metoda nieinwazyjna hermetyczna mieszana [z niem. Schiebe-Zug Verfahren]

Metoda hermetyczna

Już wiele lat temu niemiecka firma Dölco opracowała najnowocześniejszą metodę osuszania, która polega na jednoczesnym wtłaczaniu pod warstwy izolacji ciepłego powietrza i zasysaniu spod warstw izolacji wilgotnego powietrza. W odróżnieniu jednak do metody mieszanej cały ten proces osuszania podposadzkowego realizujemy poprzez dylatacje przyścienne. Wykorzystujemy tutaj opatentowane przez Dölco specjalne dysze dylatacyjne, które umożliwiają nam realizację osuszania bezinwazyjnie, czyli bez nawiercania otworów. Proces osuszania przebiega ciszej, jest energooszczędny i jest najmniej uciążliwy.

Zalety metody hermetycznej:

 • uzyskujemy lepszą cyrkulację ciepłego powietrza, co przyspiesza proces osuszania
 • jednoczesne wtłaczanie i zasysanie powoduje znaczący wzrost
  temperatury powietrza pod jastrychem i szybsze wchłanianie
  wilgoci
 • nie ma potrzeby stosowania drogich i energochłonnych osuszaczy adsorpcyjnych, gdyż uzyskany efekt jest bardzo podobny
 • podczas osuszania jest możliwe automatyczne prowadzenie procesu odkażania warstw izolacji i eliminacji występujących pod posadzką grzybów i pleśni
 • wyciągane spod posadzki powietrze może być dokładnie przefiltrowane poprzez systemowe filtry HEPA H13
 • dzięki specjalnej konstrukcji urządzeń i zamkniętemu procesowi generowany hałas jest najmniejszy i najmniej uciążliwy

Wady metody hermetycznej:

 • konieczność zastosowania dodatkowej sprężarki do wtłaczania
  powietrza, co jednak daje się łatwo rozwiązać poprzez zastosowanie opatentowanych przez firmę Dölco wersji Duo,
  czyli agregatów z dwoma sprężarkami
 • bariera mentalna instalatora związana z przełamaniem przyzwyczajeń

Tak wyglądają dysze dylatacyjne i fragment szczelnej instalacji

Jakość wykonanej instalacji ma duże znaczenie, gdyż bez wątpienie przekłada się to na czas i koszt osuszania. Aby uzyskać szczelny wydajny system oferujemy oryginalne akcesoria od niemieckich producentów, na przykład węże, złączki, dysze ze stali nierdzewnej. Węże mają dużą wytrzymałość na nad- i podciśnienie, oraz uszkodzenia mechaniczne. Czarne złączki są elastyczne i łatwe w montażu. Dysze umożliwiają osuszanie przez dylatację. Całość może zostać dodatkowo spięta obejmami ze stali nierdzewnej, gwarantując oczywiście hermetycznie szczelną i efektywną instalację.

Dysza do dylatacji
Metoda nieinwazyjna

Porównanie metody inwazyjnej i metody nieinwazyjnej hermetycznej osuszania

Jak wiemy standardowa technologię osuszania stanowi metoda podciśnieniowa lub nadciśnieniowa. Przy każdej z tych technologii
dla pomieszczenia o powierzchni 25m² może istnieć konieczność wykonania aż 5 otworów w posadzce. Co się tyczy osuszania, to następuje ono najczęściej w temperaturze pokojowej.

25m² = 5 otworów w posadzce

Techniki osuszania podposadzkowego

Wady technologi inwazyjnej - niszczącej

 • zniszczenie pokrycia wierzchniego – co 5m² należy wywiercić
  otwór rdzeniowy
 • długi czas pracy, ponieważ do suszenia używane jest tylko
  zimne powietrze, co skutkuje też dużym zużyciem energii
 • często nie jest możliwe pozostawienie wierzchniego pokrycia
 • gwałtowny wzrost kosztów demontażu i renowacji

Hermetyczna technologia mieszana, jako metoda nieinwazyjna przebiega w zamkniętym procesie. W tej technologii wtłaczamy ciepłe powietrze procesowe poprzez fugi przyścienne i jednocześnie zasysamy powietrza spod jastrychu poprzez fugi. Dzięki temu osuszamy pomieszczenie o powierzchni 25m² poprzez tylko 4 specjalne dysze dylatacyjne, bez wiercenia otworów i bez niszczenia posadzki.

25m² = 4 dysze dylatacyjne, bez niszczenia posadzki

Metoda hermetyczna

Zalety technologii bezinwazyjnej - nieniszczącej

 • zachowanie pokrycia wierzchniego, technologia pozwala na suszenie dyszami do odległości 7 metrów pomiędzy ścianami.
 • znacznie krótszy i energooszczędny czas schnięcia dzięki wykorzystaniu
  ciepłego powietrza procesowego
 • możliwe wtryskiwanie mgły dezynfekcyjnej do powietrza procesowego
  bezpośrednio pod jastrych

W bieżącym roku obserwujemy coraz większe zainteresowania metodami nieinwazyjnymi, co ważniejsze otrzymujemy liczne telefony od poszkodowanych, którzy proszą o polecenie firm osuszających z ich rejonu, które wykorzystują właśnie nieniszczącą technologię osuszania. Widać na rynku pozytywne trendy i zmiany. Biorąc to pod uwagę jako firma dostarczająca urządzenia i wiedzę techniczną jesteśmy na nie przygotowani.

Technologia osuszania podposadzkowego: