Podstawowe parametry kamer termowizyjnych

Sensowność badań termowizyjnych zależy w dużej mierze od stanu techniki kamery

Istotne parametry kamer termowizyjnych

Termowizyjne kamery Fotric będące w ofercie naszej firmy dają możliwość dużego wybory modelu odpowiedniego dla konkretnych potrzeb operatora. Pomiędzy poszczególnymi kamerami z uwagi na duże różnice w parametrach technicznych i zastosowanych rozwiązaniach charakterystyczne są również duże różnice w cenach zakupu. Parametry kamer termowizyjnych takie jak dokładność pomiaru, rozdzielczość termiczna i czułość termiczna są kluczowe i determinują cenę kamery termowizyjnej. Dobra informację jest jednak to, że oferta kamer termowizyjnych Fotric obejmuje najnowocześniejsze rozwiązania techniczne i atrakcyjna cenę w porównaniu do szeroko reklamowanych innych marek.

Rozdzielczość termiczna kamery

Im wyższy poziom niezawodności kamery w pomiarze temperatury, tym bardziej wiarygodny jest otrzymany obraz. Dokładność pomiaru jest jednym z parametrów odróżniających profesjonalne kamery termowizyjne od kamer amatorskich. Standardowy wymóg dla kamery termowizyjnej klasy przemysłowej wynosi ±2% lub ±2°C, w zależności od tego, która wartość jest wyższa.

Kamera Fotric obraz z odległości 0,5 metra

Parametry kamer termowizyjnych

Rozdzielczość termiczna kamery jest określana przez liczbę tranzystorów w detektorze termicznym. Im wyższa rozdzielczość, tym więcej pomiarów temperatury jest dostępnych na jednym obrazie, a obraz będzie bardziej wyraźny i będzie zawierać więcej szczegółów. Ten parametr staje się szczególnie istotny, gdy wykonujemy badanie niewielkiego obiektu z większego dystansu.

Kamera Fotric obraz z odległości 5 metrów

Czułość termiczna kamery NETD

Czułość termiczna, znana również jako różnica temperatur równoważna szumowi [NETD], wskazuje minimalną różnicę temperatur, jaką może rozróżnić przetwornik obrazu. Ten parametr jest mierzony w mK lub mC, im niższa wartość, tym wyższa czułość czyli lepsza i droższa kamera.
Kamery o wyższej czułości termicznej mogą wychwytywać drobne szczegóły, które są niewidoczne dla innych. Parametr ten jest szczególnie ważny w termowizji diagnostycznej i poszukiwaniu predykcyjnym.

Kamera Fotric czułość termiczna 40mK i 60 mK

Parametry kamer termowizyjnych

Rozpiętość temperatury [span]

Rozpiętość temperatury odnosi się do różnicy między górnym i dolnym limitem temperatury na ekranie kamery termowizyjnej. W kamerze termowizyjnej, biorąc pod uwagę paletę kolorów, im większa jest rozpiętość rozpiętość temperatury, tym mniej jednostek reprezentacji koloru można przypisać każdemu dyskretnemu przedziałowi temperatury, który składa się na cały zakres. Dlatego węższy zakres temperatur umożliwia kamerze wyświetlenie większej liczby szczegółów wizualnych i zmian temperatury obiektu.
Zdjęcia obok zostały wykonane w przybliżeniu w tym samym czasie przez tę samą kamerę, a jedyną jedyną różnicą jest zakres temperatur. Na obu zdjęciach dane temperatury są rejestrowane przez kamerę termowizyjną na tym samym poziomie dokładności.

Jednak ziarno i tekstura dłoni są widoczne w węższym zakresie temperatur, podczas gdy te szczegóły wizualne są mniej lub bardziej pominięte na obrazie po prawej stronie.

Wszystkie kamery Fotric są wyposażone w opcję inteligentnego zakresu temperatur, w którym kamera dostosuje zakres temperatur odpowiedni dla danej sceny.

Regulacja ostrości/obiektywu kamery

Kamera termowizyjna ze stałą ogniskową

Stała ostrość, stała ogniskowa: Wszystko, co rejestruje obiektyw wydaje się mieć względną ostrość, ale nie można jej regulować. Tego typu kamery są prostsze konstrukcyjnie i przez to atrakcyjne cenowo. Dobrze sprawdzają się do pobieżnego skanowania obszarów, w celu wykrycia punktów o znacząco odmiennych temperaturach.

Taką kamerą można pokazać obszary zawilgocenia, które są chłodniejsze, mostki cieplne od wewnątrz lub przegrzewanie się elementów elektrycznych w rozdzielnicach zakładając za każdym razem stałą kilkumetrowa odległość od obiektu.

Parametry kamer termowizyjnych

Kamera termowizyjna z ręczną regulacją ogniskowej

Ręczne ustawianie ostrości: Umożliwia doświadczonym operatorom poruszanie się po złożonych scenach i uzyskanie dokładnych pomiarów. Kamery termowizyjne z ręczną regulacją mają zazwyczaj też wyższą rozdzielczość. Tego typu kamery są bardzo popularne dla różnorodnych zastosowań w budownictwie. Można ich używać do precyzyjnego ustawiania ostrości w bardzo niewielkiej odległości od obiektu, jak też  badań termowizyjnych z dużej odległości, nie tracąc przy tym ostrości uzyskiwanych obrazów. Ręczna regulacja ostrości zajmuje kilka sekund dłużej, ale z drugiej strony operator ma ostrość obrazu lub części obrazu pod pełną kontrolą. Od lat tego typu kamery są najbardziej popularnymi modelami w sprzedaży, gdyż manualny fokus oznacza mniejszą i lżejszą kamerę, jednak często o najlepszych parametrach technicznych i ostrym wyraźnym obrazie.

Kamera termowizyjna z ogniskową automatyczną

Autofokus: Jest szybki i wydajny, doskonały do pracochłonnych zadań inspekcyjnych. Jest to niezbędna funkcja w urządzeniach zaawansowanych lub high-end. Kamery z funkcją autofokusa zazwyczaj posiadają również funkcję ręcznego ustawiania ostrości.

Automatyczny system ustawiania ostrości obejmuje szereg technologii towarzyszących, w tym wspomaganą laserowo automatyczną regulację ostrości i rejestrację obrazu wieloogniskowego. Kamery z autofokusem umożliwiają bardzo szybką, wydajną pracę i uzyskanie wysokiej jakości zdjęć termowizyjnych. Kamery tego typu są polecane do predykcyjnych zastosowań przemysłowych, w ramach których codziennie należy sprawdzić wiele newralgicznych punktów instalacji i maszyn.

FOV i IFOV w kamerach termowizyjnych

FOV oznacza pole widzenia, określane przez obiektyw kamery. Wysokiej klasy profesjonalne kamery termowizyjne są zazwyczaj wyposażone w wymienne obiektywy. Im węższe pole widzenia, tym więcej szczegółów może zarejestrować kamera. FOV obiektywu bezpośrednio określa wymiar obiektu, który może zmieścić się na ekranie kamery termowizyjnej przy danej odległości.

IFOV to chwilowe pole widzenia i jest silnie skorelowane z FOV tj. jest proporcjonalne do ilorazu pola widzenia i rozdzielczości termicznej. IFOV może być obliczone bazując na trzech parametrach: rozdzielczości detektora podczerwieni, odległości kamery od obiektu oraz rodzaju obiektywu, który ma swoje charakterystyczne pionowe i poziome pole widzenia [FOV].

Zamówienia i zapytania:

Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem produktu lub dodatkową informacją prosimy o wybór opcji poniżej i przesłanie do nas maila z podaniem konkretnego produktu lub problemu do rozwiązania, oraz informacji kontaktowych:

W przypadkach bardzo pilnych jesteśmy zawsze dostępni telefonicznie.
Kamery Fotric - termowizja w przemyśle

Więcej informacji o wykorzystaniu termowizji w budownictwie i przemyśle:

Kamery budżetowe
Kamery z obiektywem stałym
Kamery z obiektywem manualnym
Kamery z obiektywem automatycznym
Ultradźwiękowa kamera akustyczna