Termowizja budynków

Badania termowizyjne, lokalizacja wycieku mediów, wyszukiwanie ucieczki ciepła, ocena stanu budynku

Łatwa termowizja budynków dzięki kamerom termowizyjnym Fotric, oraz Hikmicro

Firma top technika polska jest na rynku polskim partnerem producentów kamer termowizyjnych firmy Fotric, oraz Hikmicro.  Rozwiązania Fotric są dostępne na całym świecie, a same kamery termowizyjne są doskonałą alternatywą dla innych globalnych marek oferując nowoczesne praktyczne rozwiązania i doskonałe parametry techniczne z konkurencyjną ofertą cenową. Kamery termowizyjne Hikmicro zyskują również w ostatnich latach wielu zwolenników z uwagi na świetną relację ceny do parametrów.

Termowizja budynków
badania termowizyjne

Dodatkowo kamery zawierają wiele unikalnych opatentowanych rozwiązań niedostępnych u innych producentów, a do ich budowy wykorzystuje się w większości komponenty amerykańskie. Termowizja budynków jest coraz bardzie powszechna, a kamery Fotric cieszą się dużą popularnością w USA, oraz rosnącą co roku większą sprzedażą na terenie Unii Europejskiej.

Kamera termowizyjna Hikmicro G61

Prowadzimy doradztwo i wsparcie w zakresie doboru optymalnego dla klienta modelu kamery, w zależności od indywidualnych potrzeb i rzeczywistego wykorzystania w swojej pracy. Zakładając ograniczony budżet akcentujemy, że nie ma rozwiązań idealnych dla każdego zastosowania, dlatego zawsze zwracamy uwagę na sensowność zakupu konkretnego modelu.

Jesteśmy w bliskim kontakcie z naszymi klientami i znamy realia ich pracy kamerami termowizyjnymi na obiektach.

Oferta kamer termowizyjnych dotycząca modeli ręcznych [przenośnych] obejmuje kilkanaście wariantów o różnych parametrach technicznych, zaczynając od najprostszych modeli ze stałym obiektywem, poprzez modele z regulacją ręczną do zaawansowanych z regulacją automatyczną.

Co może zobaczyć kamera termowizyjna, a czego nie może

Kamera termowizyjna może

 • Potrafi widzieć w ciemności
 • Widzi przez mgłę
 • Potrafi wykryć wyciek, niezależnie od tego, czy jest to wyciek wody, czy gazu, ale tylko wtedy, gdy występuje różnica temperatur
 • Widzieć płomienie, a niektóre z nich mogą widzieć przez płomienie, w zależności od zakresu długości fal detektora

Kamera termowizyjna nie może

 • Nie możne widzieć przez szyby
 • Nie możne widzieć przez wodę
 • Nie możne zmierzyć temperatury płomienia
 • Nie widzi duchów ani przez ściany (na wypadek, gdyby filmy wprowadziły kogoś w błąd).

Efektywna termowizja budynków wymaga wyposażenia kamery w kilka istotnych funkcji, oto ich lista:

 • Wykonywać zdjęcia i filmy, cyfrowe lub radiometryczne
 • Pomagać identyfikować i izolować potencjalne problemy
 • Zapewnić szerszy przegląd sytuacji
 • Mierzyć temperaturę i oceniać jej znaczenie
 • Wspierać analizę na urządzeniu
 • Przechowywać informację do późniejszego raportu i analizy
 • Zapewniać wygodną i sprawną obsługę na obiekcie
 • Oszczędzać czas i pieniądze
Termowizja budynków
Termografia Hikmicro G61

Jak pracuje kamera termowizyjna

Kamery termowizyjne mierzą temperaturę poprzez ocenę promieniowania podczerwonego pochodzącego od obiektów w oparciu o prawo Stefana-Boltzmanna:

L = εσT4

 • L oznacza moc promieniowania
 • σ jest stałą Stefana-Boltzmanna
 • ε oznacza emisyjność powierzchni obiektu.

Promieniowanie jest selektywnie pochłaniane przez okno IR kamery, przekazywane do detektora IR [detektora podczerwieni] i przekształcane w sygnał elektryczny, który jest przetwarzany na widzialne obrazy na ekranie. Kamery termowizyjne przekształcają promieniowanie w odczyt temperatury na ekranie, ale zadaniem operatora jest prawidłowa interpretacja i dostosowanie odczytów.

Istnieje 6 najważniejszych parametrów pomiarowych, które należy wziąć pod uwagę podczas pomiaru kamerą termowizyjną:

 1. Emisyjność
 2. Temperaturę odbita
 3. Temperatura otoczenia
 4. Wilgotność względna
 5. Odległość
 6. Współczynnik kompensacji IR

Emisyjność

Emisyjność (ε) odgrywa kluczową rolę dla dokładnego określenia temperatury obiektu. Gdy promieniowanie uderza w obiekt, istnieją trzy możliwości, oddziaływania na obiekt: absorpcja, odbicie i transmisja:

 • α oznacza prawdopodobieństwo absorpcji [pochłonięcia]
 • ρ oznacza prawdopodobieństwo odbicia
 • τ oznacza prawdopodobieństwo transmisji tj. przenikania przez obiekt
α+ρ+τ =1, α=ε
 
W przypadku obiektów nieprzezroczystych współczynnik transmisji redukuje się, a równanie upraszcza się do α+ρ =1

Obiekty o wysokiej emisyjności to bardzo wydajne absorbery/emitery, podczas gdy obiekty, które nie emitują promieniowania podczerwonego mają niską emisyjność. Ustawienie właściwej emisyjności w kamerze jest niezwykle ważne, ponieważ od tego zależy dokładność pomiaru temperatury.

Temperatura odbita i temperatura otoczenia

Jeśli nieprzezroczysty obiekt sam w sobie nie jest wysoce emisyjny, to jest on wysoce odblaskowy. W związku z tym promieniowanie pochodzące z otoczenia obiektu staje się ważne przy ocenie temperatury za pomocą kamery termowizyjnej. Istnieją dwa parametry, które należy wziąć pod uwagę: temperatura odbicia i temperatura otoczenia.

Promieniowanie emitowane przez obserwowany obiekt, odbite od jego powierzchni i pochodzące z otoczenia składają się na promieniowanie odbierane przez kamerę termowizyjną. Oba parametry są korektami dokonywanymi przez kamerę termowizyjną w obliczeniach temperatury. Kamery termowizyjne mierzą temperaturę obiektu na podstawie promieniowania podczerwonego emitowanego z powierzchni obiektu. Jednak często zdarza się, że odbierany przez kamerę sygnał podczerwieni jest mieszany z sygnałami zakłócającymi z otoczenia. Dwa główne źródła zakłóceń to promieniowanie cieplne z otoczenia i odbicie pobliskiego silnego źródła podczerwieni od powierzchni mierzonego obiektu.

Parametr “Temperatura otoczenia” uwzględnia promieniowanie podczerwone odbijające się od powierzchni obiektu. Wszystkie obiekty o temperaturze powyżej 0 kelwinów emitują promieniowanie cieplne, im wyższa temperatura, tym bardziej intensywne promieniowanie. Ponieważ wpływ promieniowania otoczenia jest wszechobecny, należy zawsze pamiętać o korekcie temperatury otoczenia, ponieważ wpływa ona również na sposób, w jaki emisyjność kompensuje obliczenia temperatury w kamerze termowizyjnej.  Domyślnym ustawieniem tego parametru jest 20°C. Jednak najlepiej ustawiać ten parametr do rzeczywistej temperatury otoczenia [temperatury powietrza].

Wilgotność względna i odległość

Wilgotność względna oznacza stężenie pary wodnej w danej temperaturze w porównaniu do punktu nasycenia. Cząsteczki wody są wysoce absorbujące dla promieniowania podczerwonego o długości fali 10~13 μm. Co więcej, im wyższa wilgotność względna, tym bardziej prawdopodobne jest tworzenie się kropelek wody w powietrzu. Jeśli obiektyw jest pokryty przez kondensat, część promieniowania podczerwonego nie będzie odbierana przez detektor podczerwieni, ponieważ nie może ono w pełni przeniknąć przez obiektyw.

Biorąc pod uwagę stężenie pary wodnej i aerozoli w powietrzu, im dłuższą drogę musi pokonać światło, tym większe jest prawdopodobieństwo, że zostanie ono pochłonięte, odbite i rozproszone przez powietrze. Dlatego odległość jest również parametrem, który należy poprawnie wprowadzić do kamery termowizyjnej, aby dokonać dokładnego pomiaru temperatury.

Kompensacja okna IR

Ten parametr dotyczy termowizji rozdzielnic elektrycznych, które często są zabudowane solidnymi metalowymi panelami osłonnymi wykonanymi z metalu nieprzepuszczającego promieniowania podczerwonego. W tych przypadkach demontaż i wymiana paneli są najbardziej pracochłonną częścią kontroli termicznej. Dlatego też coraz częściej stosuje integrację okien IR w osłonach podzespołów elektrycznych, aby zwiększyć efektywność inspekcji w podczerwieni. Okna IR pełnią ważną funkcję, umożliwiając inspekcję w podczerwieni przy jednoczesnym zwiększeniu wydajność i zapewniając bezpieczeństwo, jednak materiał, z którego wykonane są okna IR nie jest doskonałym nadajnikiem podczerwieni i konieczne jest uwzględnienie temperatury i przepuszczalności okien IR podczas przeprowadzania inspekcji termicznych.

Więcej informacji o wykorzystaniu termowizji w budownictwie i przemyśle:

Kamery budżetowe
Kamery z obiektywem stałym
Kamery z obiektywem manualnym
Kamery z obiektywem automatycznym
Ultradźwiękowa kamera akustyczna