Lokalizacja przecieku do budynku bez odkrywki

Wyszukiwanie miejsca przecieku, przeciek przez ściany fundamentowe lub nieszczelna biała wanna

Wskazywanie miejsc do uszczelniania poprzez injekcję

Większość powstających obiektów zarówno budownictwa mieszkaniowego, jak również budynków typowo komercyjnych budowanych jest wraz z wielopoziomowymi garażami. Dodatkowo na każdym poziomie znajdują się jeszcze najczęściej różnego przeznaczenia pomieszczenia obsługi technicznej, komórki lokatorskie, wózkownie i mniejsze magazyny. Budynki te są zagłębione w gruncie z niejednokrotnie trudnymi warunkami hydrogeologicznymi. Cały czas są poddawane presji wód gruntowych, jak również wód opadowych. Dlatego też często pomimo projektowania szczelnych technologii wykonania tych obiektów tzw. białych wanien, dodatkowego uszczelniania miejsc połączeń płyt i ścian, jak też stosowania rozwiązań drenażowych i odwodnieniowych mamy do czynienia z nieszczelnościami ścian i przeciekami do wnętrza budynku. Czasami przeciek jest widoczny na ścianach wewnętrznych w postaci mokrych plam lub nawet kapiącej wody. Często jednak można zaobserwować tylko efekty uboczne na przykład zawilgocenie ściany, wykwity soli mineralnych lub obszary powstającej pleśni.

W takich przypadkach, aby zlokalizować przeciek do wnętrza budynku na przykład przeciek przez ściany fundamentowe lub miejsce, w którym jest nieszczelna biała wanna nie wystarczą standardowe metody barwnikowe, ciśnieniowe, zadymianie lub gaz śladowy. Do tego celu można natomiast bez problemu wykorzystać lokalizator elektro-akustyczny FD 3 niemieckiej firmy Dölco, który umożliwia taką lokalizację bez konieczności odkrywki.

Standardowo FD 3 jest wykorzystywane do lokalizacji nieszczelności i przecieków dachów płaskich z hydroizolacją wykonaną z papy lub folii. Sama metoda nie wymaga czynności przygotowawczych lub wykonywania odkrywki. Dodatkowo FD 3 można jednak wykorzystać również w przypadku poniższych problemów z przeciekami.

Widoczny przeciek przez ściany zewnętrzne

Lokalizacja elektro-akustyczna Dölco FD 3​

Przeciek przez ściany fundamentowe do wnętrza budynku, jeżeli przeciek jest widoczny. Możemy wtedy zlokalizować na zewnątrz miejsce, w którym woda z zewnątrz wnika do ścian i następnie do wnętrza budynku np. nieszczelna biała wanna. Procedura jest następująca:

 1. Podłączamy FD 3 do prądu.
 2. Doczepiamy do widocznego przecieku wewnątrz budynku sondę z podpiętym przewodem, który wpinamy czerwonego gniazda w generatorze FD 3.
 3. Standardowo włączamy i kalibrujemy urządzenie.
 4. Rozpoczynamy lokalizację [wyszukiwanie miejsca przecieku] na zewnątrz budynku wzdłuż ścian fundamentowych.
 5. Generator generuje sygnał, który będzie najgłośniejszy i o najwyższym tonie w pobliżu miejsca gdzie woda przenika do wnętrza budynku.

Niewidoczny przeciek przez ściany zewnętrzne

Lokalizacja przecieku do budynku, wyszukiwanie miejsca przecieku, przeciek przez ściany fundamentowe, nieszczelna biała wanna. Bez odkrywki.

Przeciek przez ściany fundamentowe do wnętrza budynku, jeżeli przeciek jest niewidoczny, gdyż woda przenika przez ściany poniżej posadzki, a my obserwujemy tylko efekty w postaci wilgotnej ściany lub zagrzybienia. Możemy wtedy określić obszar ściany wewnątrz budynku, w którym należy wykonać uszczelnienie na przykład injekcją ciekłokrystaliczną lub epoksydową. Procedura jest następująca:

 1. Podłączamy FD 3 do prądu.
 2. Na zewnątrz budynku mniej więcej w pobliżu przecieku wbijamy w ziemię sondę z podpiętym przewodem, który wpinamy do czerwonego gniazda w generatorze FD 3.
 3. Standardowo włączamy i kalibrujemy urządzenie.
 4. Rozpoczynamy lokalizację wewnątrz budynku na ścianach fundamentowych.
 5. Generator generuje sygnał, który będzie najgłośniejszy i o najwyższym tonie w pobliżu miejsca, gdzie woda przenika do wnętrza budynku.
 6. W ten sposób wyznaczamy obszar, w którym należy przeprowadzić injekcję, co daje wymierne oszczędności, gdyż koszt injekcji zależy głównie od ilości nawiertów i wstrzyknięć preparatów uszczelniających.

Przeciek w garażu podziemnym z patio

Przeciek widoczny w garażu podziemnym na skutek wody penetrującej gdzieś z zielonego patio.

Przeciek widoczny w garażu podziemnym na skutek wody penetrującej gdzieś z zielonego patio. Możemy wtedy zlokalizować na zewnątrz miejsce, w którym woda z zewnątrz wnika do warstw i następnie do wnętrza budynku. Procedura jest następująca:

 1. Podłączamy FD 3 do prądu.
 2. Doczepiamy do widocznego przecieku wewnątrz budynku sondę z podpiętym przewodem, który wpinamy czerwonego gniazda w generatorze FD 3.
 3. Standardowo włączamy i kalibrujemy urządzenie.
 4. Rozpoczynamy lokalizację [wyszukiwanie miejsca przecieku] na zewnątrz budynku na patio bez odkrywania warstw wierzchnich.
 5. Generator generuje sygnał, który będzie najgłośniejszy i o najwyższym tonie w pobliżu miejsca, gdzie woda przenika do wnętrza budynku.

Lokalizacja elektro-akustyczna Dölco FD 3

Lokalizacja przecieku na dachach i poszukiwanie nieszczelności

Obszary zastosowań:

 • Lokalizacja miejsc przecieku zewnętrznych ścian fundamentowych
 • Wyszukiwanie obszarów ścian prawdopodobnego wnikania wody do wnętrza budynku w celu efektywniejszego uszczelniania za pomocą injekcji
 • Szukanie miejsc przecieków dachów zielonych na przykład patio nad garażami podziemnymi
 • Lokalizacja przecieków na dachach płaskich i dachach pokrytych warstwami wierzchnimi z dokładnością do centymetra
 • Bezproblemowe wyszukiwanie przecieków na dachach wentylowanych i niewentylowanych

W celu znalezienia wycieku nie ma potrzeby zdejmowania warstw wierzchnich.

Jedynymi warunkami są:

 • hydroizolacja z papy bitumicznej lub folii [mogą występować warstwy wierzchnie]
 • czynny wyciek w czasie lokalizacji
 • brak w warstwach pokrywających dach warstwy przewodzącej prąd

Lokalizacja wycieków wewnątrz i na zewnątrz obiektów:

Potrzebujesz więcej informacji o lokalizacji wycieków – kliknij hasła poniżej znajdziesz ją na naszej stronie:

barwniki fluorescencyjne UV | lokalizacja przecieku do budynku | wykorzystanie termowizji | lokalizacja geofonem | lokalizacja przecieku dachu zadymiarką | elektro-akustyczna metoda wyszukiwania przecieku dachu