Nowoczesne mierniki Gann do pomiaru wilgotności drewna, materiałów budowlanych i akcesoria

to nowoczesne narzędzia do wykonywania wielu niezbędnych pomiarów podczas prac budowlanych, wykończeniowych lub też w celu identyfikacji parametrów materiałów lub przyczyn różnych problemów. Wśród całej gamy mierników możemy wyróżnić mierniki:

– mierniki samodzielne, za pomocą których możemy wykonać pomiar jednego parametru lub materiału np. Hydromette BL Compact B2 [bezinwazyjny wgłębny pomiar wilgotności materiałów budowlanych]. Ponieważ są to nowoczesne mierniki często pomiar jest wspierany przez dodatkowe zapisane w mierniku charakterystyki materiałów np. Hydromette BL Compact S zawiera krzywe charakterystyczne dla 300 różnych gatunków drzewa.

– mierniki wielofunkcyjne, za pomocą których jesteśmy w stanie mierzyć więcej niż jeden parametr, a do tego umożliwiają one często przyłączanie różnego rodzaju sondy, elektrody, które zwiększają nasze możliwości pomiaru np. popularny miernik do pomiaru wilgotności drewna Hydromette BL H 40 zawiera siedmiostopniową korektę rodzaju drewna dla 300 gatunków drewna wraz z kompensacją temperaturową. Do tego w celu pomiaru podłącza się do niego elektrodę ręczną do wbijania w materiały drewniane.

Wiele mierników jest dostępnych w specjalnie przygotowanych zestawach wraz z różnymi akcesoriami i dedykowanych walizkach np. popularny zestaw wśród rzeczoznawców i biegłych sądowych BL Compact Kombi Set, zestaw trzech mierników do wszystkich niezbędnych pomiarów.

Mierniki niemieckiej firmy Gann umożliwiają bardzo precyzyjne pomiary, ale wymagają od operatora również podstawowej wiedzy z zakresu techniki pomiarowej

Precyzyjny pomiar wilgotności drewna

– Pomiar na zasadzie rezystancji, metoda oporowa – W tej metodzie dwa stalowe kołki są wciskane lub wbijane w mierzone drewno. Prawidłowo należy taki pomiar wykonać poprzecznie do kierunku słojów, jest to szczególnie istotne w przypadku wilgotnego drewna, gdyż ma bardzo silny wpływ na dokładność pomiaru. Kolejnym ważnym punktem, który wpływa na dokładność jest wybór właściwego rodzaju drewna.

– Pomiar na zasadzie dielektrycznej, metoda pojemnościowa – W tej metodzie pomiar wilgotności drewna jest realizowanych za pomocą czujnika pojemnościowego. Są to mierniki określane jako urządzenia dotykowe lub nakładane. Większość z nich posiada czujniki powierzchniowe lub sprężynowe. Czujniki powierzchniowe wymagają stosunkowo dużej i absolutnie płaskiej powierzchni styku [strugany materiał]. Stosowany przez firmę Gann czujnik sferyczny ma zatem niezaprzeczalne zalety pod względem łatwości realizacji pomiarów poprzez proste dotknięcie mierzonego materiału.

Precyzyjny pomiar wilgotności materiałów budowlanych

– Pomiar na zasadzie rezystancji, metoda oporowa – Wykonywany jest za pomocą dwóch stalowych szpilek, sond rurkowych, czasami z wykorzystaniem masy kontaktowej lub sond szczotkowych. W ofercie firmy Gann można znaleźć wiele różnych konstrukcji dostosowanych do najróżniejszych zadań. Podczas wykonywania pomiarów dla ich wysokiej powtarzalności mierzonej wartości ważny jest optymalny kontakt między czujnikiem, a materiałem. Ogólnie poprawne stwierdzenie dotyczące dokładności pod względem procentów wagowych lub masowych jest jest trudne do wykonania, jednakże czyste materiały budowlane z najnowszymi krzywymi kalibracyjnymi mogą być mierzone z dobrą dokładnością.

– Pomiar na zasadzie dielektrycznej, metoda pojemnościowa – Firma Gann wynalazła najbardziej popularny miernik tzw. kulkę, czyli formalnie sondę sferyczną, która jest typowym czujnikiem do wykrywania wilgoci w wielu różnych materiałach na przykład materiałach budowlanych, posadzkach, ścianach, betonie. Również w przypadku tej metody pomiaru, czyste materiały budowlane mogą być mierzone z dobrą dokładnością przy użyciu najnowszych krzywych kalibracyjnych. Również inne materiały złożone z różnorodnych warstw, jak mur lub laminaty wykonane z różnych materiałów mogą być mierzone, ale sama dokładność pomiaru jest już mniejsza. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że najczęściej dokładne wartości procentowe nie są potrzebne do oceny stanu zawilgocenia i wystarczające są pomiary porównawcze.

– Pomiar wilgotności substancji budowlanej na zasadzie krzywych sorpcyjnych – W tym przypadku wykorzystuje się wysokiej jakości mierniki wilgotności powietrza do pomiaru wilgotności w ciałach stałych na przykład betonu, jastrychu, muru itp. W celu pomiaru czujnik jest wkładany do przygotowanego otworu w substancji budowlanej. Ważne jest, aby czujniki miały dobrą stabilność w warunkach wysokiej wilgotności od 80 do 95% RH i dokładność przynajmniej ± 3%. Konwersja wartości wilgotności powietrza na procenty wagowe dla materiałów budowlanych jest realizowana automatycznie za pomocą izotermy sorpcji przez procesor w mierniku lub za pomocą tabel dostępnych w instrukcji obsługi.

Nowoczesne mierniki Gann do pomiaru wilgotności drewna, materiałów budowlanych i akcesoria

to nowoczesne narzędzia do wykonywania wielu niezbędnych pomiarów podczas prac budowlanych, wykończeniowych lub też w celu identyfikacji parametrów materiałów lub przyczyn różnych problemów. Wśród całej gamy mierników możemy wyróżnić mierniki:

– mierniki samodzielne, za pomocą których możemy wykonać pomiar jednego parametru lub materiału np. Hydromette BL Compact B2 [bezinwazyjny wgłębny pomiar wilgotności materiałów budowlanych]. Ponieważ są to nowoczesne mierniki często pomiar jest wspierany przez dodatkowe zapisane w mierniku charakterystyki materiałów np. Hydromette BL Compact S zawiera krzywe charakterystyczne dla 300 różnych gatunków drzewa.

– mierniki wielofunkcyjne, za pomocą których jesteśmy w stanie mierzyć więcej niż jeden parametr, a do tego umożliwiają one często przyłączanie różnego rodzaju sondy, elektrody, które zwiększają nasze możliwości pomiaru np. popularny miernik do pomiaru wilgotności drewna Hydromette BL H 40 zawiera siedmiostopniową korektę rodzaju drewna dla 300 gatunków drewna wraz z kompensacją temperaturową. Do tego w celu pomiaru podłącza się do niego elektrodę ręczną do wbijania w materiały drewniane.

Wiele mierników jest dostępnych w specjalnie przygotowanych zestawach wraz z różnymi akcesoriami i dedykowanych walizkach np. popularny zestaw wśród rzeczoznawców i biegłych sądowych BL Compact Kombi Set, zestaw trzech mierników do wszystkich niezbędnych pomiarów.

Mierniki niemieckiej firmy Gann umożliwiają bardzo precyzyjne pomiary, ale wymagają od operatora również podstawowej wiedzy z zakresu techniki pomiarowej

Precyzyjny pomiar wilgotności drewna

– Pomiar na zasadzie rezystancji, metoda oporowa – W tej metodzie dwa stalowe kołki są wciskane lub wbijane w mierzone drewno. Prawidłowo należy taki pomiar wykonać poprzecznie do kierunku słojów, jest to szczególnie istotne w przypadku wilgotnego drewna, gdyż ma bardzo silny wpływ na dokładność pomiaru. Kolejnym ważnym punktem, który wpływa na dokładność jest wybór właściwego rodzaju drewna.

– Pomiar na zasadzie dielektrycznej, metoda pojemnościowa – W tej metodzie pomiar wilgotności drewna jest realizowanych za pomocą czujnika pojemnościowego. Są to mierniki określane jako urządzenia dotykowe lub nakładane. Większość z nich posiada czujniki powierzchniowe lub sprężynowe. Czujniki powierzchniowe wymagają stosunkowo dużej i absolutnie płaskiej powierzchni styku [strugany materiał]. Stosowany przez firmę Gann czujnik sferyczny ma zatem niezaprzeczalne zalety pod względem łatwości realizacji pomiarów poprzez proste dotknięcie mierzonego materiału.

Precyzyjny pomiar wilgotności materiałów budowlanych

– Pomiar na zasadzie rezystancji, metoda oporowa – Wykonywany jest za pomocą dwóch stalowych szpilek, sond rurkowych, czasami z wykorzystaniem masy kontaktowej lub sond szczotkowych. W ofercie firmy Gann można znaleźć wiele różnych konstrukcji dostosowanych do najróżniejszych zadań. Podczas wykonywania pomiarów dla ich wysokiej powtarzalności mierzonej wartości ważny jest optymalny kontakt między czujnikiem, a materiałem. Ogólnie poprawne stwierdzenie dotyczące dokładności pod względem procentów wagowych lub masowych jest jest trudne do wykonania, jednakże czyste materiały budowlane z najnowszymi krzywymi kalibracyjnymi mogą być mierzone z dobrą dokładnością.

– Pomiar na zasadzie dielektrycznej, metoda pojemnościowa – Firma Gann wynalazła najbardziej popularny miernik tzw. kulkę, czyli formalnie sondę sferyczną, która jest typowym czujnikiem do wykrywania wilgoci w wielu różnych materiałach na przykład materiałach budowlanych, posadzkach, ścianach, betonie. Również w przypadku tej metody pomiaru, czyste materiały budowlane mogą być mierzone z dobrą dokładnością przy użyciu najnowszych krzywych kalibracyjnych. Również inne materiały złożone z różnorodnych warstw, jak mur lub laminaty wykonane z różnych materiałów mogą być mierzone, ale sama dokładność pomiaru jest już mniejsza. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że najczęściej dokładne wartości procentowe nie są potrzebne do oceny stanu zawilgocenia i wystarczające są pomiary porównawcze.

– Pomiar wilgotności substancji budowlanej na zasadzie krzywych sorpcyjnych – W tym przypadku wykorzystuje się wysokiej jakości mierniki wilgotności powietrza do pomiaru wilgotności w ciałach stałych na przykład betonu, jastrychu, muru itp. W celu pomiaru czujnik jest wkładany do przygotowanego otworu w substancji budowlanej. Ważne jest, aby czujniki miały dobrą stabilność w warunkach wysokiej wilgotności od 80 do 95% RH i dokładność przynajmniej ± 3%. Konwersja wartości wilgotności powietrza na procenty wagowe dla materiałów budowlanych jest realizowana automatycznie za pomocą izotermy sorpcji przez procesor w mierniku lub za pomocą tabel dostępnych w instrukcji obsługi.