Fabryczny certyfikat kalibracji miernika Gann

100,00  netto

123,00  brutto z 23% VAT

Opis produktu:

  • Dodatkowy certyfikat kalibracji miernika
  • Fabryczne świadectwo testu dokładności pomiarów
  • Dokument niezbędny dla rzeczoznawców i biegłych sądowych
  • Wskazuje konkretny miernik z jego numerem seryjnym

Opłata jednorazowa za wystawienie dokumentu dla nowych mierników lub zestawów mierników.

SKU: TOP10001 Kategorie: ,

Opis

Fabryczny certyfikat kalibracji i fabrycznego testu dokładności miernika firmy Gann. Certyfikat jest wystawiany dla konkretnego miernika tylko z profesjonalnej serii Blue line [BL] ze wskazaniem jego numeru seryjnego. Dokument jest pisemnym potwierdzeniem producenta uzyskanych tolerancji pomiarowych miernika.

Certyfikat kalibracji i dokładności pomiarów miernika Gann

Dokument jest niezbędnym potwierdzeniem kalibracji i dokładności pomiarów dla specjalistów takich jak rzeczoznawcy i biegli sądowi. Osoby te z racji pełnionych funkcji i zadań przeprowadzają weryfikację poprawności pomiarów wykonanych przez osoby trzecie. Dodatkowo polecamy skorzystanie z opcji certyfikatu dla wszystkich specjalistów zajmujących się zawodowo wykonywaniem pomiarów budowlanych w ramach prowadzonych działalności. Jest oczywiste, że profesjonalny przyrząd pomiarowy poświadczony aktualnym certyfikatem, oraz techniczna poprawność wykonania pomiarów są niezbędne do uznania uzyskanych wartości pomiarowych jako wiarygodne lub opiniotwórcze. Najczęściej wykonywane pomiary są podstawą do konieczności lub braku konieczności przeprowadzania innych czynności. Dotyczy to na przykład prac osuszeniowych, które wiążą się często z dużymi nakładami finansowymi. Dlatego też ważne jest, aby oczywiście minimalizować przyczyny uznania pomiarów za niewiarygodne.

Dla każdego miernika Gann zakupionego w naszej firmie przesyłamy deklarację zgodności CE [EC Declaration of Conformity]. Dodatkowym dokumentem jest certyfikat kalibracji i fabrycznego testu dokładności. Taki certyfikat jest dodatkowym potwierdzeniem tolerancji parametrów mierzonych przez miernik na przykład takich jak:

  • temperatura powietrza
  • wilgotność powietrza
  • temperatura powierzchni
  • wilgotność substancji budowlanych
  • wilgotność drewna
  • i innych w zależności od konkretnego modelu miernika

Certyfikat kalibracji miernika Gann - koszt i procedura

Certyfikat kalibracji i testu fabrycznego jest dokumentem dodatkowym i jest wystawiany po przeprowadzeniu testu konkretnego miernika, ze wskazaniem w certyfikacie jego numeru seryjnego. Wystawienie certyfikatu jest możliwe tylko w przypadku zamówienia u nas nowych mierników i wyłącznie z serii profesjonalnej firmy Gann Blue Line [BL]. Deklaracja zgodności i certyfikat testu fabrycznego są wystawiane w języku angielskim.

Opłata za wystawienie certyfikatu testu fabrycznego jest jednorazowa dla każdego zamówienia. Oznacza to, że kupując jednorazowo kilka mierników lub zestaw mierników obowiązuje tylko jedna dopłata niezależnie od ilości jednorazowo zamówionych sztuk.

Nie ma w tym zakresie unormowania, ale przyjmuje się, że certyfikat kalibracji obowiązuje 1 rok od daty zakupu miernika. Oczywiście w przypadku potrzeby ponownej kalibracji prosimy zwrocić się do naszej firmy. Koszt sprawdzenia miernika, jak również ponownej kalibracji i wystawienia nowego certyfikatu przez producenta to szacunkowo 1/3 ceny nowego miernika.

Metody pomiaru parametrów klimatycznych:

Może spodoba się również…